Kia Slovakia podpísala memorandum so Žilinskou univerzitou

Vo štvrtok 26. januára 2023 podpísal prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia pán Geon Won Shin na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) spoločné memorandum s rektorom prof. Ing. Jánom Čelkom, CSc. Obe strany sa podpisom rozhodli formalizovať vzájomne výhodnú dohodu o vzdelávaní, vede, spolupráci a výskumných aktivitách.

„Podpisom memoranda formálne začíname spoluprácu, ktorá obom stranám prinesie mnohé benefity. Ide predovšetkým o oblasť projektov, grantov a riešení z oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Verím, že vzájomná podpora a spolupráca expertov oboch strán v oblastiach strojárstva, priemyslu 4.0, riadenia, ergonómie a ďalších otázok súvisiacich s automobilovým priemyslom už čoskoro prinesie prvé výsledky,“ zdôraznil Geon Won Shin, prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia.

„Teší ma, že rozširujeme možnosti vzájomnej spolupráce, ktorá aj vďaka našim vedeckovýskumným pracovníkom a študentom môže priniesť praktické výstupy pre potreby praxe a umožní rozvoj vzdelávania podľa aktuálnych požiadaviek trhu,“ doplnil Ján Čelko, rektor UNIZA.

Na slávnostnom podpise memoranda sa zúčastnil aj prezident spoločnosti Kia Europe, Won Jeong Jeong. Kia Europe zastrešuje aktivity značky v regióne a plne sa usiluje o získanie najlepších talentov na kontinente pre všetky oblasti podnikania. Účasť prezidenta spoločnosti Kia Europe podčiarkuje dôležitosť tejto témy pre značku. „Kia si uvedomuje, že ak chceme byť poskytovateľom mobility číslo jeden, potrebujeme vyhrať preteky o talenty medzi rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, v tomto prípade študentami, ktorí budú výrazne určovať nielen budúcnosť značky Kia, ale aj budúcnosť, v ktorej budeme žiť,“ doplnil prezident spoločnosti Kia Europe.

Memorandum okrem vzájomných konzultácii medzi odborníkmi oboch strán má za účel aj uľahčenie výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentov pri vypracovávaní bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Kia Slovakia umožní taktiež bezplatné stáže, prax alebo aj plateného štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity. 


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

26012023 TS KIA Slovakia UNIZA 1

26012023 TS KIA Slovakia UNIZA 2

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť