Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite v Žiline

Ako môže vyzerať päť rokov života študentiek a študentov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA)? Fakulty UNIZA si pripravili na Deň otvorených dverí (DOD) atraktívny program, počas ktorého nechajú uchádzačov o štúdium nahliadnuť do svojich priestorov a moderných laboratórií. Návštevníci podujatia budú mať jedinečnú príležitosť stretnúť nielen študentov a pedagógov UNIZA, ale aj priemyselných partnerov z praxe.

Sériu dní otvorených (DOD UNIZA) otvorí Strojnícka fakulta (SjF UNIZA). Dňa 26.1.2023 o 9:30 hod. začne atraktívna prezentácia o fakulte a študijných programoch. Návštevníkom budú predstavené jedinečné laboratóriá a lákavé expozície pred aulou Datalan. Uskutoční sa aj diskusia a prezentácie pozvaných priemyselných partnerov. Študenti a mladí vizionári získajú dôležité informácie o svete strojov a technológov, špičkových projektoch, inteligentnom a SMART strojárstve.

Fakulta humanitných vied (FHV UNIZA) pozýva zažiť neopakovateľnú atmosféru svojho dňa otvorených dverí 7. 2. 2023. Tento rok bude DOD FHV UNIZA zamerané ako na fakultu s rodinnou a priateľskou atmosférou. Top novinkou roka je možnosť osobne sa zúčastniť prednášky, semináru alebo cvičenia podľa vlastného výberu, a to v priebehu celého letného semestra. Návštevníci môžu nazrieť do priestorov katedier, Student Office, nahrávacieho štúdia FHV, laboratórií a jazykových učební. Zažijú aj koncert mladej rockovej kapely Nezvestná múza a samozrejmosťou je súťaž o atraktívne ceny. DOD sa uskutoční aj online 7. 3. 2023.

Deň otvorených dverí Fakulty bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA) sa bude konať 8. 2. 2023 o 9:30 hod. v priestoroch fakulty, v blízkosti centra mesta. Súčasťou sprievodného programu budú nielen informácie o štúdiu a študijných programov, ale aj atraktívna ukážka zásahu záchranných a bezpečnostných zložiek (Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor SR, Slovenský Červený kríž), prehliadka hasičskej a zdravotníckej techniky, kriminalistickej a expertíznej techniky, poplachových a kamerových systémov i centrum simulácie krízových javov. Návštevníci zažijú akčný program, preveria si svoje strelecké schopnosti na laserovej strelnici, vyskúšajú snímanie odtlačkov prstov, skontrolujú ochranné prvky bankoviek a ešte oveľa viac.

Stavebná fakulta (SvF UNIZA) zostavila vynikajúci program, ktorý bude prezentovať 9. 2. 2023 od 8 hod. Návštevníci sa zoznámia s ponukou študijných programov prepojených s praxou a stretnú aj vybraných zamestnávateľov. Dozvedia sa viac o študentskom živote a možnostiach vycestovať do zahraničia už počas štúdia. Bonusom bude súťaž o skvelé ceny, stavebná fotobúdka a chutné občerstvenie. Zabezpečená bude aj kyvadlová doprava stanica – univerzita.

Deň 10. 2. 2023 bude patriť Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA). Od 9 hod. pozýva všetkých záujemcov o štúdium do prezentačných stánkov jednotlivých študijných programov fakulty vo vstupnej hale hlavnej budovy univerzity. Od 10 hod. v AULE 1 ponúkne svojím návštevníkom informácie o študijných programoch a katedrách. Súčasťou DOD fakulty bude aj prehliadka priestorov a moderných laboratórií. V čase obeda od 12 hod. nebude chýbať ani občerstvenie, prehliadka menzy, internátov a knižnice.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) ukáže to najlepšie 15. 2. 2023 od 8:30 hod. Zážitková Tour de FEITcity začína návštevou laboratórií v hlavnej budove rektorátu UNIZA. Hostia na vlastné oči uvidia ako študenti FEIT UNIZA vyvíjajú stratosférický balón – bude sa aj fúkať. Počas celého doobedia bude otvorené FEITexpo, kde sa mladí návštevníci dozvedia top informácie o študijných programoch. Nebude chýbať ani tematická prednáška, priemyselní partneri a študenti, ktorí inšpirujú. Radostným motivátorom je aj súťaž o hodnotné ceny za viac než 500 eur. Časť programu sa bude aj streamovať.

Deň otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky (FRI UNIZA) sa uskutoční 16. 2. 2023 o 10 hod. v konferenčnom centre fakulty. Pre účastníkov a účastníčky sú pripravené zaujímavé praktické workshopy, prehliadky moderných počítačových laboratórií či ukážky riešených prác šikovných študentov. Všetky informácie o štúdiu, atraktívnych študijných programoch a študentskom živote získajú účastníci na jednom mieste. Pripravená je aj súťaž o skvelé ceny.

Sériu dní otvorených dverí na UNIZA uzatvorí dňa 16. 2. 2023 o 11 hod. Výskumný ústav vysokohorskej biológie, ktorý vo svojom sídle v pôsobivej Tatranskej Javorine privíta uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu stráž prírody a magisterského študijného programu alpínska a vysokohorská ekológia. Záujemcovia získajú všetky potrebné informácie nielen o štúdiu, ale aj o ochrane vysokohorských ekosystémov.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

24012023 TS univerzitny campus UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť