TESLA a Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline

Výstava dokumentujúca históriu vývoja a výroby elektronických súčiastok na Slovensku

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) patrí medzi technologicky najpokročilejšie univerzity na Slovensku už 70 rokov. Jej história je úzko spojená s priemyselným centrom severozápadného Slovenska a významnými podnikmi TESLA Liptovský Hrádok, TESLA Orava a Výskumný ústav výpočtovej techniky (VÚVT). 16. januára 2023 o 10:00 hod. bude v hlavnej budove UNIZA otvorená Výstava dokumentujúca históriu vývoja a výroby elektronických súčiastok na Slovensku. Na podujatie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 70. výročia vzniku UNIZA, je pozvaná aj široká verejnosť.

Autorom výstavy je Milan Gábik, bývalý riaditeľ TESLA Piešťany. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnia aj vybraní hostia, svoju účasť potvrdili Andrej Tomášik, generálny riaditeľ ON Semiconductor Slovakia, a. s. a Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 24. 2. 2023.

Elektrotechnické výroba vychovala špičkových odborníkov
V žilinskom regióne vznikol v roku 1950 závod a neskôr podnik TESLA Liptovský Hrádok na výrobu telekomunikačných zariadení, v roku 1958 podnik TESLA Orava na výrobu televízorov a v roku 1968 neskorší Výskumný ústav výpočtovej techniky (VÚVT), ktorý pripravoval výrobné programy z oblasti výpočtovej techniky pre celé Slovensko. Tieto podniky potrebovali pre svoju úspešnú činnosť aj technicky zameranú vysokú školu, ktorá by pre nich „produkovala“ vysokoškolsky vzdelaných odborníkov.

Televízna technika mladých ľudí fascinovala
Vďaka zanieteniu ľudí a ich vzdelávaniu sa z fabriky stal fenomén, ktorý výrazne ovplyvnil rozvoj severozápadného Slovenska. Okrem televízorov tesláci pracovali na výrobe prvého československého riadiaceho počítača RPP 16, vyrábali aj monitory, displeje, počítače, vojenskú techniku a celý rad meracích prístrojov a zariadení pre výrobu a servis. Pracovné kolektívy mladých inžinierov získali množstvo ocenení na výstavách a veľtrhoch doma i v zahraničí.

Historicky dominantné postavenie fabriky a vysokej školy
70. výročie UNIZA si pripomíname zhrnutím histórie výskumu, vývoja a výroby elektronických súčiastok na Slovensku. Nezastupiteľné postavenie zastáva aj firma TESLA Piešťany, ktorej súčasťou je i vývoj polo zákazníckych integrovaných obvodov (PZIO) realizovaný vo VÚVT Žilina pre výrobu v TESLE Rožnov a výroba hybridných integrovaných obvodov (HIO) realizovaná v ZVT Námestovo. Aj keď tieto firmy dnes už nefungujú, predstavujú výrazný medzník v priemyselnom rozvoji Slovenska. Ich historicky dominantné postavenie si pripomenieme výstavou a seminárom pre pamätníkov a pre študentov elektroniky.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
11012023 TS Pozvanka Tesla a UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť