Žilinská univerzita získala prestížny projekt Rámcového programu Horizont Európa InCITIES

Projekt Rámcového programu Horizont Európa s názvom InCITIES - , ktorý nedávno získala Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA), má za cieľ urýchlenie transformácie univerzít a ich ekosystémov z pohľadu požiadaviek a potrieb inklúzie, udržateľnosti a odolnosti miest.

Viac než polovica svetovej populácie žije v súčasnosti v mestách a čelí výzve klimatických zmien a ich dopadov na mestské územia. Jednou z ciest, ako tejto výzve čeliť, je využitie nových, resp. zdokonalených modelov riadenia, ktoré umožnia budovanie kapacít potrebných pre mestá, ktoré budú inkluzívne, udržateľné a odolné. Inými slovami, mestá potrebujú modely riadenia, ktoré sú založené jednak na spoločenských a humanitných vedách, ale tiež na technických vedách a dátach, ktoré umožnia technologické, spoločenské, organizačné a business inovácie. Riešenie takých veľkých výziev, akými sú klimatické zmeny, mestský rozvoj a nedostatok zdrojov energie si vyžaduje multidisciplnárny a kolaboratívny prístup. Z tohto pohľadu a tiež z dôvodu realizácie Iniciatívy Európskej excelencie Rámcového programu Horizont Európa, hlavne iniciatívy Európskych univerzít, je projekt InCITIES jedinečnou príležitosťou pre posilnenie úlohy vysokoškolského sektora pre rozvoj inkluzívnych, udržateľných a odolných miest.

Projekt InCITIES má za cieľ urýchlenie transformácie a modernizácie univerzít a ich ekosystémov s dôrazom na partnerov z tzv. ‚widening‘ krajín EÚ (krajiny s nízkou účasťou v projektoch Rámcových Programov, RP7 a H2020, v rámci projektu sa jedná o Portugalsko a Slovensko) a aktuálne potreby miest. Tento cieľ bude dosiahnutý budovaním kapacít a posilnením ciest k excelencií založených na integrovaných znalostných centrách pre spoluprácu partnerských organizácií a ich ekosystémov v oblasti vedy, výskumu, rozvoja a inovácií pre rozvoj inkluzívnych, udržateľných a odolných miest.

Projekt reaguje na globálne výzvy miest prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorými sú:

  1. ) definovanie inštitucionálnych transformačných stratégií smerom k výskumným a udržateľným univerzitám vrátane otvorenej vedy a kariérnych príležitostí,
  2. ) vybudovanie dlhotrvajúcej siete umožňujúcej spoluprácu partnerských unverzít a ich ekosystémov založenej na integrovaných znalostných centrách,
  3. ) zvýšenie vedecko-výskumnej a technologickej kapacity a ľudských zdrojov zdieľaním dobrých pedagogických, výskumných, manažérskych a administratívnych praktík v rámci konzorcia a ich prenosom do partnerských inštitúcií z ‚widening‘ krajín a
  4. ) zavedenia otvoreného a inovatívneho vzelávania a tréningovaj platformy v súlade s výskumno-vývojovou agendou projektu smerom k inkluzívnym, udržateľným a ododlným mestám.

Projekt InCITIES, číslo grantovej zmluvy 101071330, je financovaný v rámci Iniciatívy Európskej excelencie (EEI) rámcového programu Horizont Európa. Partnermi projektu sú univerzity z piatich krajín EÚ – Portugalsko, Slovensko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko. Projekt koordinuje ISCTE – University Institute Lisabon (Portugalsko), partnermi projektu sú Žilinská univerzita v Žiline, TH Kolín (Nemecko), Université Gustave Eiffel University (Francúzsko), a Laurea University of Applied Sciences (Fínsko).

Projekt na Žilinskej univerzite v Žiline implementuje Oddelenie medzinárodných výskumných projektov – ERAdiate+ v spolupráci s fakultami UNIZA a ÚCV UNIZA.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

10102022 TS uniza jesen

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť