Otvorenie akademického roka Univerzity tretieho veku

Študentky a študenti, priaznivci a hostia, zažívajú niekoľko desaťročí Univerzitu tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline (U3V ÚCV UNIZA) ako univerzitu s frekvenciou života. Na jeseň 2022 otvára už 27. akademický rok pre starších učiacich vo veku 45 a viac v Žiline, ale aj v pobočkách v Čadci a Považskej Bystrici. V ponuke má stále niekoľko vzdelávacích programov, na ktoré je možné sa prihlásiť.

29. septembra 2022 sa v Aule DATALAN UNIZA zúčastnili slávnostného otvorenia študentky a študenti prvých ročníkov za prítomnosti nového rektora UNIZA, prof. Ing. Jána Čelka, CSc., primátora Mesta Žilina, Mgr. Petra Fiabáneho a riaditeľky odboru celoživotného vzdelávania rezortu školstva SR, Mgr. Moniky Korkošovej.

27. septembra 2022 sa v priestoroch Mestského úradu v Čadci zúčastnilo slávnostného otvorenia pobočky U3V v Čadci 40 študentiek a študentov za prítomnosti primátora Mesta Čadca, Ing. Milana Guru.

Univerzita tretieho veku pripravila 14 jedno-, dvoj- a trojročných vzdelávacích programov pre 367 študentiek a študentov, z toho pre 306 študentov a študentiek prvých ročníkov vo všetkých svojich miestach vzdelávania.

Univerzita tretieho veku jedinečne prepája generácie a realizuje dobrovoľnícke aktivity vo vzdelávaní pre základné a stredné školy. Výsledkom sú úspešné medzigeneračné workshopy, kde staršia generácia odovzdáva životnú múdrosť, poznatky z rôznych oblastí života a šíri dobré meno univerzity. Bonusmi pre študentov, ale i verejnosť sú popularizačné prednášky Cesty poznávania i podcasty na You Tube so zaujímavými osobnosťami a myšlienkami. Poslucháči zažívajú svet vedomostí, skúseností a zážitkov.

I krátko pred začiatkom nového akademického roku sa môžu záujemcovia prihlásiť na štúdium vo voľných programoch: Pamiatky UNESCO, Život a tradície predkov, Ako sa nestratiť v labyrinte dejín, Dejiny Slovenska a Dejiny Žiliny. Informácie k prihláseniu sú dostupné na webe a v podcastoch na You Tube U3V ÚCV UNIZA.

„Univerzita tretieho veku pulzuje profesijnými príbehmi a hodnotnými témami prednášok jej lektorov a zároveň rozmanitými životnými príbehmi jej študentiek a študentov už viac než dve desaťročia. Aké sú jej vízie? Tou prvou je pokračovanie v dobrovoľníckych aktivitách a budovanie partnerstva v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Ďalšou je byť pre starších i mladších študentov a študentky príjemným spoločníkom v osobnom živote a kvalitnou značkou vo vzdelávaní,“ povedala PhDr. Ľubica Mindeková z U3V ÚCV UNIZA.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

03102022 TS Slavnostne otvorenie AR U3V UNIZA 1

03102022 TS Slavnostne otvorenie AR U3V UNIZA 2

03102022 TS Slavnostne otvorenie AR U3V UNIZA 3

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť