Vytvorenie čistých operačných priestorov výrazne zníži prenos vírusu a riziko infekcie

Čisté operačné sály, priemyselná výroba bez kontamináci či mikromechanický priemysel vyžadujú čisté priestory a vysoké nároky na vetranie. Tím výskumníkov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) rieši optimalizáciu vetrania čistých priestorov – operačných sál s cieľom zníženia rizika infekcie. Okrem filtrovania vzduchu a znižovania koncentrácie častíc vo vzduchu sa zaoberá aj zabezpečením tepelno-vlhkostnej mikroklímy a znížením prevádzkových nákladov zdravotníckych zariadení.

Požiadavky na čisté priestory sú moderný fenomén, zdravotníci aj pacienti v operačných sálach potrebujú tepelnú pohodu, efektívny a finančne únosný systém, s čo najmenším dopadom na ekológiu. Hlavným cieľom projektu Vytvorenie čistých operačných priestorov s cieľom znížiť riziko prenosu vírusu COVID-19 je optimalizácia vetrania čistých priestorov - operačných sál. „Naším cieľom je modifikovať takéto vetranie tak, aby sme znížili jeho prevádzkové, ale aj obstarávacie náklady, čím by sme zlepšili finančnú situáciu v zdravotníckych zariadeniach. Týmto sledujeme nielen zvýšenie bezpečnosti pacienta a personálu, ale aj zníženie spotreby energie a dosiahnutie nižšej produkcie emisií či menšej uhlíkovej stopy takýchto zariadení,“ povedal Pavol Mičko z Výskumného centra UNIZA.

Ako prebieha výskum v praxi? Výskumníci UNIZA vytvorili na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty (SjF UNIZA) experimentálne laboratórium, v ktorom simulujú rovnaké podmienky ako v operačnej sále, po vzore počítačových simulácií. Výskumný tím kvôli simulácii rovnakých podmienok niekoľkokrát navštívil operačnú sálu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Geometria laboratória a príslušenstvo je identické s operačnou sálou: operačné svietidlo, operačný stôl, inštrumentárne stolíky, poloha a rozmery distribučných elementov a ďalšie.

Výskum sa zameriava najmä na modifikáciu laminárnych operačných polí umiestnených nad operačným lôžkom a vývoj pretlakových klapiek zabezpečujúcich správne prúdenie vzduchu z čistých priestorov do menej čistých priestorov z dôvodu zabránenia kontaminácie operačnej sály. Na výskume sa podieľa 7 odborníkov z Katedry energetickej techniky (SjF UNIZA). V doterajšom výskume zaznamenali zníženie koncentrácie častíc nad operačným stolom až o 87%. Zároveň sa znížil aj celkový príkon potrebný pre funkciu VZT systému (vzduchotechniky) v zimných mesiacoch o 48-49% a v letných mesiacoch o 58%.

Pre zamedzenie šírenia vírusových a bakteriálnych ochorení je nútené vetranie veľmi efektívne. Nútené vetranie je však energeticky náročné a napriek tomu, že je prikázané legislatívou, mnohé zariadenia si ho nemôžu dovoliť prevádzkovať alebo modernizovať. Projekt sa zameriava na optimalizáciu distribučných elementov s variabilným prietokom a rýchlosťou prúdenia vzduchu. Tento výskum načrtne smer a víziu budovania moderných zdravotníckych zariadení a čistých priestorov tak, aby ich prevádzka bola bezpečná, efektívna a s čo najmenším dopadom na ekológiu.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
23032022 TS ciste oparacne saly SjF UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť