Národná súťaž eTwinning 2021 vyhlásila víťazov, v top 3 je najviac škôl zo Žiliny

Na národnej súťaži eTwinning 2021 vyhlásili víťazov najlepších medzinárodných projektov. Počet prihlásených projektov zaznamenal oproti minulému roku takmer 100 % nárast, v kategórii základných a stredných škôl sa umiestnili v top 3 až tri školy zo Žiliny. eTwinning pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) už 16 rok a jeho význam zásadne a pozitívne ovplyvňuje všetky školy a ľudí zapojených v programe.

Do súťaže bolo prihlásených 55 medzinárodných projektov v troch kategóriách: materská škola (MŠ), základná škola (ZŠ) a stredná škola (SŠ). Najlepšie medzinárodné projekty zo slovenských škôl, ktoré vytvorili učitelia spolu so žiakmi a študentmi počas školského roka 2020/2021, získali prestížne ocenenie. Medzi víťazmi národnej súťaže v Žiline sa v top 3 umiestnili ZŠ Školská a ZŠ Martinská, medzi SŠ zvíťazilo Gymnázium Veľká Okružná. Témou roka 2021 bola mediálna gramotnosť a dezinformácie.

Ako uplatňovať kritické myslenie vo svete dezinformácií alebo v témach ako zdravotná starostlivosť, sloboda prejavu či „zero waste“ sa učili napríklad slovenskí študenti gymnázia Veľká Okružná zo Žiliny spoločne s medzinárodným tímom študentov. V projekte A Speech Which Can Reach vytvorili 5 min. tematické videá v anglickom jazyku a okrem ďalších podporných aktivít aj špeciálne vydanie e-book knihy European Youth Is Debating. 30 diskutujúcich učiteľov a študentov na 7 kontroverzných témach podalo excelentný výkon, vďaka ktorému bol projekt ocenený 1. miestom v kategórii SŠ.

V kategórii základných škôl rezonovala na prvých priečkach téma životného prostredia a udržateľnosti (Let´s act for a clean environment, In your hands a ďalšie), ale aj mnohé kreatívne témy plné emočných zážitkov a zábavných aktivít (eTravelling, Puppet Theatre a ďalšie). V kategórii materských škôl boli ocenené výnimočné projekty aj na tému zdravého životného štýlu (Kingdom of Vitamins, Natural Pharmacy). Víťazi získali pre školu notebook, ktorý môžu využívať na prácu na projektoch eTwinning a žiaci získali darčeky a poukážky na nákup kníh.

Národný certifikát kvality (QL) je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty a upozorňuje na to, že projekt dosiahol v ich krajine určitú kvalitatívnu úroveň. Hodnotiacu komisiu tvorili zástupcovia: MŠVVaŠ SR, Národnej agentúry Erasmus+, Štátnej školskej inšpekcie, odboru školstva ŽSK, odboru školstva krajského školského úradu Mesta Žilina a zamestnanci eTwinning Slovensko.

Mnohí z mladých ľudí považujú program eTwinning za najmotivujúcejší a najpríjemnejší spôsob vzdelávania sa. Mnohí z učiteľov považujú realizáciu projektov vo výchovno-vzdelávacom procese za pridanú hodnota učiva, ktoré žiaci aktuálne preberajú a rovnako vyzdvihujú aj aktívne využívanie anglického jazyka.

„Učitelia aj ich študenti najmä v týchto časoch intenzívnejšie vnímajú, že vzájomná podpora a kreatívny prístup v projektoch naberá na význame a vo výstupe projektov je to aj vidieť. Byť súčasťou komunity ako je eTwinning dáva učeniu fantastickú atmosféru,“ doplnila Katarína Hrbáňová, koordinátorka eTwinning z UNIZA.

Komunita eTwinning bude aj naďalej podporovať víziu Európy a poskytovať učiteľom a žiakom prostriedky, aby mohli spoločne pracovať, vzdelávať sa a vytvárať predstavu budúcnosti. V programe eTwinning bol udelený v tomto roku aj prestížny európsky certifikát kvality 2021, ktorí získalo 2677 projektov zo 42 krajín za vynikajúcu prácu, na Slovensku sa podarilo uspieť až 50 školám. V roku 2020 bolo v SR udelených 54 EQL a v roku 2021 až 102 EQL certifikátov.

eTwinning - Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl. Ponúka platformu pre zamestnancov (učiteľov, riaditeľov škôl, knihovníkov atď.), ktorí pracujú v škole v jednej zo zapojených európskych krajín, aby komunikovali, spolupracovali, rozvíjali projekty a boli súčasťou najzaujímavejšej vzdelávacej komunity v Európe. eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
14122021 TS eTweening

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť