Na UNIZA sa otvorila brána do vesmíru

Naši odborníci sa môžu intenzívnejšie zapájať do výskumných projektov ESA (Európska vesmírna agentúra). UNIZA získala „vesmírny projekt“ a po prvýkrát sa stala koordinátorom projektu. Spoločne s priemyselnými partnermi SPINEA Technologies a THALES Alenia Space bude vyvíjať elektronické systémy s pokročilou technológiou pre potreby napájania stavebných blokov vesmírnych robotických ramien. Výsledky projektu majú načrtnúť možnosti zvyšovania energetickej efektivity a sebestačnosti vesmírnych robotických ramien.

Dostupnosť elektrickej energie vo vesmíre je limitovaná využitím fotovoltických panelov a adekvátnym zásobníkom elektrickej energie. Jej dôležitým zdrojom generovanie je práve rekuperácia, avšak v prípade batériových zásobníkov sú vlastnosti akumulácie obmedzené a značná časť energie sa stratí v podobe tepla. Ako získať maximum rekuperovanej elektrickej energie a využívať ju pre potreby ďalšej prevádzky vesmírneho robotického ramena? Riešením je výskum progresívneho elektronického systému.

O naplnenie cieľov výskumného projektu Pokročilý elektronický systém využívajúci superkondenzátory sa postará špičkový tím odborníkov UNIZA, ktorý má vynikajúce skúsenosti s výskumom v oblasti výkonových polovodičových systémov a elektrických pohonov. Vesmírne prostredie v projekte budú riešiť dvaja priemyselní partneri: Thales Alenia Space, francúzska spoločnosť vyvíjajúca dlhodobo vesmírne systémy pre rôzne misie ESA a Spinea Technologies (pobočka SK), ktorá je lídrom vo vývoji mechatronických systémov, robotických ramien a aktuátorov.

Výnimočnosť projektu spočíva vo výskume možností využitia perspektívnych elektronických prvkov a energetických systémov. Spolupráca UNIZA a priemyselných partnerov rovnako ako prepojenie mechatronického a elektronického systému môžu významne prispieť k zvyšovaniu energetickej efektivity a sebestačnosti vesmírnych robotických ramien. Ak sa očakávané ciele podarí dosiahnuť, odborníci z UNIZA spolu s priemyselnými partnermi budú riešiť ďalší level - navrhnutý a skonštruovaný systém adaptovať pre potreby prevádzkovania vo vesmírnom prostredí.

„Pre konzorcium projektu a UNIZA ako koordinátora vyplýva pre budúcnosť jasné smerovanie výskumno-vývojových aktivít aj do vesmírneho priestoru, nakoľko UNIZA sa týmto projektom stáva hrdým partnerom Európskej vesmírnej agentúry,“ povedal prof. Michal Frivaldský, projektový manažér z FEIT UNIZA. Hlavný riešiteľský tím je zostavený z členov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA), doba riešenia projektu je 18 mesiacov. Na inžinierskych úlohách sa začína pracovať v marci 2023, no tímy odborníkov a partnerov úzko spolupracujú už teraz.

Európska vesmírna agentúra (ESA) je medzivládna organizácia s cieľom podporovať a propagovať výskum vesmíru a vesmírnych technológií v jej členských, resp. spolupracujúcich štátoch. Po americkej NASA a ruskej ROSKOSMOS je treťou najvýznamnejšou vesmírnou agentúrou sveta a najväčšou výskumno-vývojovou organizáciou Európy.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
10122021 TS prof Frivaldsky

10122021 TS space planet zdroj pxherecom

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť