UNIZA a Mesto Žilina podpísali Memorandum o porozumení

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a Mesto Žilina sa rozhodli vytvoriť vzájomne prospešné Memorandum o porozumení v rozsahu vzájomnej podpory vzdelávania formou spolupráce a skvalitňovania výskumných a vzdelávacích aktivít. Podpisom memoranda 3.12. 2021 sa dohodli, vo vymedzených oblastiach, zvyšovať kvalitu prostredia i školského systému a podporovať vzdelaných kvalifikovaných ľudí, ich udržanie a uplatnenie na trhu práce najmä na území mesta Žilina, ako aj celej Slovenskej republiky.

UNIZA a Mesto Žilina si vymedzili niekoľko oblastí spolupráce:

  • príprava expertov v regionálnej politike zohľadňujúcej integrované a inteligentné riešenia a prístupy rozvoja, skoordinovaná s ostatnými nástrojmi a politikami v meste, odborné analýzy investičných projektov vrátane porovnávania priorít medzi rôznymi investíciami s dôrazom na dosiahnutie maximálnej hodnoty za verejné prostriedky, vrátane špecifikácií kľúčových oblastí pre investície, regionálne a inovatívne riešenia, návrhy ekonomických nástrojov na podporu hospodárstva, príprava a kreovanie nových a odborných kapacít, ktoré budú schopné koncepčne pracovať a vytvárať podklady pre tematické a výsledkovo zamerané využitie zdrojov s dôrazom na rozvoj mesta,
  • aplikovaný výskum pre oblasť verejnej správy, analýzy a štúdie v jednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja, ako aj tzv. príklady dobrej praxe porovnateľných riešení, projektov, miest a regiónov najmä v oblastiach inteligentných riešení a systémov, inteligentnej mobility, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, krízového riadenia a bezpečnosti, návrhy zlepšenia prostredia, pre stabilný a udržateľný rozvoj mesta, s odborným, analytickým odôvodnením realizovať ekonomicky udržateľné koncepcie a politiky, s orientáciou na reálny verejný záujem,
  • informačné a komunikačné technológie so zameraním sa na oblasti inteligentnej dopravy a smart/inteligentných riešení, smart mobility, inteligentnej výroby a inteligentného priemyslu, spracovania údajov a dátovej analytiky, krízového riadenia a bezpečnosti v súlade s potrebami vychádzajúcimi z koncepcií Mesta Žiliny, Žilinského samosprávneho kraja, SR, ako aj Európskej únie,
  • spolupráca pri príprave a realizácii rozvojových projektov v oblasti udržateľného mestského rozvoja mesta Žiliny, spolupráca pri príprave a implementácii projektov orientovaných na výzvu Race to Zero, spoločná príprava projektovej dokumentácie a realizácia zelených a oddychových zón, budovaniu športovísk a športového zázemia pre študentov UNIZA, atlétov a verejnosť Mesta Žiliny a jeho okolia,
  • spolupráca pri príprave a realizácii medzinárodných aktivít, pri príprave kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a v prípade víťazstva spolupráca pri realizácii projektu Žilina Beskydy 2026.

UNIZA a Mesto Žilina si v záujme dosiahnutia stanovených cieľov budú poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich spolupráce, budú si vzájomne vymieňať skúsenosti a príklady odbornej a dobrej praxe, vzájomne propagovať a podporovať vyvíjané aktivity a projekty, spolupracovať pri organizovaní podujatí a pri spoluorganizovaní spoločných podujatí, ako aj pri príprave realizácie spoločných projektov, vrátane projektov ďalšieho vzdelávania určených pre odbornú a laickú verejnosť, realizovať spoločné programy s cieľom udržania mladých ľudí v regióne, zvýšiť efektívnosť výskumu a praktických skúseností vo vybraných oblastiach, najmä za účelom dosiahnuť účinnejšiu spoluprácu.

„Teší ma, že vzájomne zintenzívňujeme projekty vo viacerých oblastiach a spoluvytvárame dobrú platformu na hlbší rozvoj aktivít pre akademickú obec. Rovnako dôležitá je aj medzinárodná aktivita a spolupráca pri príprave kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026,“ doplnil prof. Jozef Jandačka, rektor UNIZA.

„Memorandum so Žilinskou univerzitou potvrdzuje naše dlhodobo dobré vzťahy a otvára možnosti ďalšej vzájomnej spolupráci. Som veľmi rád, že máme v akademickom prostredí silného partnera s výsledkami. Naším spoločným záujmom je vytvárať príležitosti na podporu kvalifikovaných a vzdelaných ľudí, ktorí nájdu uplatnenie predovšetkým v Žiline, na Slovensku i v zahraničí. Prajem si, aby bolo naše memorandu bohaté na úspešné projekty,“ povedal Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

07122021 TS memorandum s mestom Zilina 03122021

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť