Microsoft ukazuje, ako vyzerá digitalizované vysoké školstvo

Digitalizácia školstva, aj toho vysokého, je horúcou témou nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Počítajú s tým aj strategické dokumenty ako Plán obnovy či pripravovaná reforma vysokých škôl. Práve univerzitám sa venuje aj nový projekt Digitálna univerzita, ktorý vznikol v spolupráci Microsoft Slovensko a Česká republika s viac ako 25 technologickými partnermi. Nejde pritom o víziu budúcnosti, ale o interaktívnu platformu s reálnymi scenármi, ktoré môžu univerzity už dnes využiť na ceste za svojou digitalizáciou – či už v oblasti štúdia, výučby, vedy a výskumu alebo administratívneho chodu univerzít. Na Slovensku sa do projektu zapojila Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Komenského.

Projekt Digitálna univerzita je na Slovensku a v Čechách jedinečný a jeho cieľom bolo priniesť výkladnú skriňu moderných riešení, ktoré už na vysokých školách fungujú. Microsoft ním dáva univerzitám záväzok, že najbližšie mesiace budú o ich vzájomnej veľmi intenzívnej spolupráci, kde budú spoločne rozvíjať potenciál digitalizácie rôznych procesov, ktoré patria k agende vysokých škôl. Prostredníctvom Digitálnej univerzity môžu univerzity v rámci strategického plánovania zdieľať skúsenosti a hľadať inšpirácie, aké riešenia fungujú a sú k dispozícii.

„Digitálna univerzita nie je o vízii budúcnosti. Je to zhmotnenie našej predstavy o tom, ako by mohol dnes, v dobe digitálnej transformácie vyzerať život na univerzite. Dali sme si záležať na tom, aby každé z riešení už bolo dostupné a aby ho univerzity mohli nasadiť a využívať. Je to zhmotnenie našich diskusií s univerzitami o tom, prečo je dôležité modernizovať procesy, ako sa to dá, aké technológie používať, aké riešenia prinášať do akademického prostredia, aby sme pomáhali napĺňať ciele, ktoré má každá univerzita alebo vysoká škola,“ vysvetľuje Marcela Havrilová, riaditeľka sekcie vzdelávania v Microsoft Slovensko a Česká republika.

Projekt, ktorý už dnes stojí na jednom zo 65-tich technologických riešení slovenských a českých technologických firiem ukazuje celý životný cyklus študenta od jeho príchodu na univerzitu až po absolventa. Takisto sa venuje manažmentu interných procesov na univerzite a vyučujúcim, ktorým poskytuje nástroje hybridného spôsobu komunikácie a zvládania vyučovacieho procesu. Projekt rovnako podporuje aj výskumných pracovníkov a vedecké tímy, pre ktoré sú platformy na modernú komunikáciu kľúčové pre skvalitňovanie a zefektívnenie ich vedeckej práce.

Digitalizácia nie je iba o dištančnej online výučbe

Budúci vysokoškolák získa všetky informácie o štúdiu cez virtuálnu prehliadku na online otvorenom dni univerzity. Keď zvládne aj online prijímacie skúšky, začína sa orientovať v zdieľaných interaktívnych osnovách. Väčšinu prednášok má k dispozícii aj zo záznamu, takže si štúdium rozvrhne v čase tak, ako mu to práve vyhovuje. Online sa objednáva na konzultácie a online komunikuje aj so študijným oddelením.

Digitalizácia vysokej školy uvoľní ruky aj vyučujúcim. Neustále aktualizované dáta o študentoch, ich počte a výsledkoch, dĺžke štúdia alebo koeficient ekonomickej náročnosti ich študijného programu majú k dispozícii rovnako ako vedenie školy a dokážu si ich okamžite vizualizovať. Rovnako majú k dispozícii modul, prostredníctvom ktorého riešia cestovné príkazy alebo potvrdenia o pracovnej neschopnosti. Zjednodušením a zautomatizovaním procesov im zostáva viac priestoru na výučbu či výskumnú a tvorivú činnosť. Prostredníctvom nástrojov spolupráce na diaľku a virtualizácie prostredia môžu navyše v reálnom čase spolupracovať s kolegami z celého sveta, a vďaka donedávna iba ťažko dostupnej výpočtovej sile cloudu s nimi môžu riešiť aj komplexné problémy.

Dôraz na proces adopcie riešení

Veľká časť projektu je venovaná ľuďom, ktorí sú zodpovední za správu informačných technológií s cieľom poskytnúť im prehľad funkčných, kvalitných riešení a pomôcť im s procesom adopcie a zavádzania nových riešení do praxe po vzore komerčného sveta.

„Digitálna univerzita nie je iba projektom spoločnosti Microsoft, ale vstúpilo doň niekoľko desiatok našich partnerských firiem, ktoré vyvíjajú svoje riešenia aj pre akademický sektor, práve na platforme spoločnosti Microsoft. Sú to všetko kľúčoví hráči, ktorí prinášajú moderné, inovatívne a vyskúšané riešenia, ktoré veľmi dobre fungujú v komerčnom svete a všetky tieto partnerské spoločnosti dokázali svoje riešenia pre komerčný svet zadaptovať a preklopiť práve na používanie v akademickom svete, ktorý si často vyžaduje trošku iné nastavenie,“ dopĺňa Marcela Havrilová.

Do projektu sa zatiaľ zapojili tri české a dve slovenské univerzity: Univerzita Pardubice, Karlova Univerzita, Česká zemědělská univerzita, Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Komenského.

Na Žilinskej univerzite sa vydali cestou digitalizácie už dávnejšie. „Od začiatku funkčného obdobia som si ako jeden z hlavných cieľov vytýčil digitalizáciu všetkých procesov, ktoré univerzita zastrešuje, či už je to vzdelávanie, veda, manažérske rozhodnutia alebo celkovo služby študentom a zamestnancom. Prirodzene, pre nás sú rozhodujúce najmä procesy komunikácie so študentom, zabezpečenie informácií a výučby. Finančných prostriedkov nie je až tak veľa a musíme hľadať optimálne riešenia na aktuálne problémy, ktoré chceme realizovať,“ približuje Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity.

Na Univerzite Komenského takisto naštartovali projekty digitalizácie už pred pandémiou, ktorá ukázala, že určitá miera digitalizácie je potrebná aj na interné procesy. „Počas pandémie sme prešli na dištančnú formu výučby a novinkou bola online realizácia skúšok či prijímacieho procesu. Pre vedenie univerzity a vykazovanie našej činnosti voči verejným orgánom si budujeme dátový sklad, ktorý plánujeme využívať aj v rámci marketingu na pritiahnutie študentov. Digitálna univerzita je pre nás studnicou nápadov. Množstvo z publikovaných riešení v oblasti digitalizácie sme si ešte pred pár mesiacmi ani nedokázali predstaviť, zatiaľ čo dnes už máme k dispozícii aj zoznam konkrétnych potenciálnych dodávateľov,“ hovorí Zuzana Kovačičová, prorektorka Univerzity Komenského.

Celkovo je v projekte Digitálna univerzita 15 ukážok dobrej praxe z prostredia zapojených českých a slovenských univerzít, ktoré pokrývajú rozmanité aspekty z fungovania VŠ a v praxi sú využiteľné už dnes.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť