InoVia prinesie nové stimuly pre inovačnú a digitálnu transformáciu kraja

Vznik záujmového združenia právnických osôb InoVia dnes podpisom zakladajúcich listín odobrili zakladajúci členovia Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita. Inovačný potenciál kraja je druhý najsilnejší na Slovensku. Novozaložené inovačné centrum si kladie za hlavné ciele tento potenciál zhodnotiť, vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti a prepájať a zintenzívniť spoluprácu podnikov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

Založeniu centra predchádzala komunikácia s kľúčovými hráčmi v regióne, ale i výmena skúsenosti a inšpirácia dobrými príkladmi zo zabehnutej praxe a zo zahraničia. Prípravné kroky zahŕňali aj sedem mesiacov trvajúci prieskum očakávaní v podnikateľskom sektore. Na základe získaných dát sa kreovali hlavné okruhy činností centra. „Našou zodpovednosťou je pozerať sa do budúcnosti, ktorá presahuje volebné obdobie. Chceme vytvoriť konkurencieschopný región so spokojnými obyvateľmi, ktorí sa venujú zmysluplnej práci a zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta i kraja,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

InoVia sa bude sústreďovať na intenzívne prepájanie vzdelávania s praxou. Umožní firmám prístup na akademickú pôdu a študentom do firiem, čo vo výsledku bude znamenať zatraktívnenie vzdelávania a prípravu študentov na reálnu prax. „Významný inovačný potenciál akademického prostredia vidíme najmä v oblasti technologickej, kybernetickej bezpečnosti, zvyšovania energetickej efektívnosti budov, dopravných systémov, ale aj v oblasti rozvoja biomedicíny. Práca s talentami a budovanie silného firemného zázemia nám dáva šancu zastaviť odliv mladých odborníkov, pretože dostanú možnosť realizovať svoje inovatívne nápady doma vo svojom regióne,“ vysvetlil Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity.

Úlohy centra tu však nekončia. InoVia bude zabezpečovať konzultácie a poradenstvo pre spoločnosti a podporí vznik nových start-upov. Stane sa mostom medzi tými, ktorí inovácie robiť vedia, a tými, ktorí inovácie potrebujú, aby udržali svoju konkurencieschopnosť. Prostredníctvom siete zapojených subjektov vytvorí centrum priestor na vzájomné spoznanie a spoluprácu medzi firmami, vedcami, študentami i ďalšími centrami. Ako doplnila predsedníčka kraja Erika Jurinová: „Žilinský kraj je historicky krajom inovatívnych a odvážnych projektov. Spoločnosti ako Robotec, Kinekus, Martinus, Ipesoft, či MTS majú vo svojom „rodnom liste“ uvedený Žilinský kraj. Ak chceme, aby podobných spoločností bolo viac, aby aj mladí ľudia zakladali úspešné spoločnosti v kraji, nemôžeme to nechať na náhodu. InoVia sa stane miestom, kde mladí ľudia nájdu podporu pre svoje inovatívne myšlienky už v začiatkoch, kde získajú zázemie, know-how a prístup k praktickým skúsenostiam a ku skutočným laboratóriám.“

Kraj, mesto i univerzita si plne uvedomujú potrebu, potenciál a dôležitosť inovačného centra v kraji a jeho dlhodobého financovania. Výška prvého peňažného vkladu zakladajúcich členov v 2021 dosiahne 100 000,- €. Do budúcna si InoVia na svoju činnosť plánuje zarábať vlastnými aktivitami, počíta sa aj s podporou z projektov EÚ. Centrum v jeho prvých krokoch povedie Vlastimil Kocian s bohatými podnikateľskými skúsenosťami.

 

Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

22112021 TS InoVia 19112021

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť