Testovali sme detekčnú schopnosť termovíznych kamier pri požiari automobilu

Mimoriadne udalosti v dopravnom tuneli si žiadajú profesionálny zásah a modernú technológiu. Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzite v Žiline (FBI UNIZA) testovala detekčnú schopnosť termovíznych kamier pri požiari automobilu. O rozsiahlych následkoch na vozidle a zdraví človeka rozhodovali sekundy, kamerové systémy detegovali požiar do 5 sekúnd. Každá sekunda sa počíta a má vplyv na život človeka, životnosť tunela a vozidla.

Cestné tunely môžeme z pohľadu bezpečnosti považovať za rizikové stavby. Je to z dôvodu absencie denného svetla, obmedzenia dopravných plôch či obmedzenému počtu únikových ciest. Sprievodný jav dopravných nehôd je často požiar, ktorý zväčša vzniká pri úniku paliva. Preto je z hľadiska prevencie vzniku a rozšírenia ohňa a prevencie vzniku rozsiahlych škôd na majetku vhodné identifikovať oheň čo najskôr. K tomuto môžu prispieť aj kamerové systémy.

V rámci vedeckovýskumnej činnosti Fakulty bezpečnostného inžinierstva, v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany v Žiline, kde prebiehalo meranie a spoločnosťou TSS Group a.s. sídliacej v Dubnici nad Váhom sa 27.septembra 2021 realizovalo testovanie videoanalýznej funkcie termovíznych kamier – Fire detection od spoločnosti Dahua s označeným TPC-BF5601-TB13, TPC-BF1241-D3F4 a TPC-HO2201.

Merania boli zamerané na tri rôzne miesta automobilu: kufor, kabínu a motorovú časť vozidla. Kamery snímali prednú časť automobilu zo vzdialenosti 15, 30 a 45 metrov. Počas merania boli zaznamenané viaceré notifikácie správnej a včasnej detekcie požiaru v rozmedzí od 2 do 5 sekúnd. Zaznamenali sme však aj anomálie, kedy požiar detegovala ako prvá, najvzdialenejšia kamera vo vzdialenosti 45 metrov od vozidla.

Meranie v tak veľkom rozsahu sa uskutočňuje raz ročne, trvá jeden deň, príprava naň jeden týždeň. Študentom sa tento praktický zásah v teréne mimoriadne páči. Vopred pripravený akčný scenár, použitie nových technológií kamerových systémov, horiace auto a namerané dáta sú dôležité pre následnú videoanalýzu. Merania boli realizované v rámci projektu Smart tunel: telematická podpora pri mimoriadnych udalostiach v dopravnom tuneli s označením APVV-17-0014.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
08102021 TS poziar automobilu 01

08102021 TS poziar automobilu 02

08102021 TS testovanie kamier FBI UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.