Žilinská univerzita v Žiline a SAV vytvorili vedecký klaster

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a Slovenská akadémia vied (SAV) podpísali memorandum o spolupráci. Hlavným cieľom je prepojenie skupiny vrcholových vedeckých a vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré budú vzájomne spolupracovať s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievať k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti vo forme „vedeckého klastra“.

Vedecký klaster a hlavné body spolupráce predstavili na spoločnom tlačovom brífingu rektor UNIZA prof. Jozef Jandačka a predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, v utorok 13. júla 2021, v priestoroch zasadacej miestnosti rektorátu UNIZA.

Poslaním vedeckého klastra bude najmä pozdvihnúť národný a medzinárodný profil inštitúcií a získať mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov, ako aj investície. Svoje aktivity budú koordinovať, aby spolu tvorili špičkovú vedu porovnateľnú so svetom a podporili tak spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt i prosperitu krajiny.

„Vytvorenie spolupráce v rámci vedeckého klastra Žilina pomôže ku konkurencieschopnosti slovenskej vedy v medzinárodnom prostredí. Verím, že skvelí študenti a šikovní výskumníci tak získajú viac motivácie a príležitostí pre osobnostný a profesijný rozvoj,“ povedal prof. Jozef Jandačka, rektor UNIZA.

Vedecké výstupy zo Slovenska patria aj medzi tie najhodnotnejšie podľa súčasných kritérií hodnotenia vedy (napríklad úroveň časopisov, množstvo ohlasov na publikované práce). Z hľadiska spolupráce vieme byť významným partnerom aj pre zahraničné vedecké inštitúcie.

„Podpis tohto memoranda považujem za nesmierne dôležitý hlavne pre Slovenskú akadémiu vied, pretože Žilinská univerzita v Žiline je inštitúcia, ktorá ma veľmi blízky vzťah k súkromnému sektoru, k priemyslu. SAV bude od 1. 1. 2022 transformovaná na verejnú výskumnú inštitúciu a skúsenosti, ktoré získame aj v rámci tohto memoranda, budú pre nás všetkých veľmi prospešné,“ povedal prof. Pavol Šajgalík, predseda SAV.

 

Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

13072021 TS podpis memoranda vedecky klaster UNIZA SAV

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.