Univerzita tretieho veku v Žiline vzdeláva ONLINE

Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) prijala výzvu doby a od letného semestra akademického roku 2020/2021 ponúka svojim študentom dištančné vzdelávanie. Pred zavedením ONLINE vzdelávania vyškolila lektorov, ponúkla podporu študentom a s úspechom pokračuje vo svojom poslaní.

„Prednášky splnili moje očakávania a teším sa na ďalšie. Pán lektor prednášku zvládol bravúrne. Stačilo na chvíľu zavrieť oči a pri troche fantázie som bola opäť v učebni. Pri online výučbe bol dostatok času aj na otázky a odpovede,“ spomenula niektoré z množstva pozitívnych ohlasov študentov Ing. Jana Sňahničanová, koordinátorka U3V UNIZA.

25. výročie vzniku oslavuje U3V UNIZA v tomto  akademickom roku 2020/2021 netradične. Počas neutíchajúcej pandémie udržiava úroveň a kontinuitu seniorského vzdelávania vo všetkých svojich 22 vzdelávacích programoch a ich 110 prednáškach letného semestra aj napriek prechodu prezenčnej výučby do dištančnej formy. Pred uvedením online výučby do praxe, venovala U3V UNIZA veľkú pozornosť jej kvalitnej príprave. Komunikovala so všetkými lektormi, zisťovala mieru záujmu o online pripojenie, či sledovanie záznamu z prednášok medzi svojimi 390 študentami. Aj počas súčasnej online výučby nepretržite hľadá a nachádza riešenia, ako v čo najväčšej miere preniesť vedomosti a „priamy“ kontakt lektora k študentom. Ak berieme do úvahy cieľovú skupinu seniorov a ich rozdielnu mieru počítačovej gramotnosti, nie je to ľahká úloha. Napriek tomu U3V UNIZA prináša ďalší spôsob posilnenia počítačových zručnosti a digitálnych kompetencií seniorov. Rovnako ochota študentov U3V UNIZA používať prezenčné internetové aplikácie a učiť sa nové online postupy prispieva k úspešnej spolupráci pri online výučbe. Pozitívne ohlasy na kvalitnú a odbornú úroveň prezentácií a názorný výklad lektorov sú toho dôkazom. Samozrejme, že sú aj skupiny študentov, ktorí, žiaľ, nemajú internetové pripojenie, ale väčšina s nami študuje ďalej.

Okrem organizácie výučby v letnom semestri U3V UNIZA pokračuje vo svojej rôznorodej činnosti aj na vlnách rádia U3V frekvencie. Pripravuje a ponúka relácie s výnimočnými osobnosťami, ktoré  počas  jej 25 - ročnej histórie aktívne prispeli k úspešnej činnosti U3V UNIZA ako zakladatelia, organizátori, lektori alebo partneri. K spomenutým reláciám  na YouTube kanáli pribudli aj gratulácie a priania samotných študentov U3V UNIZA, ktorí v podobe krátkych hlasových nahrávok zdieľajú svoju pozitívnu osobnú skúsenosti zo vzdelávania.

U3V UNIZA v týchto dňoch už prichádza aj s novou ponukou vzdelávania pre budúci akademický rok 2021/2022. V dobe zatvorených škôl a kultúrnych ustanovizní prináša nádej a motiváciu pre záujemcov o jej vzdelávanie do budúcna. Rôznorodú ponuku 21 vzdelávacích programov v Žiline i v pobočkách Čadca a Považská Bystrica je možné nájsť na UCV UNIZA.

Univerzita tretieho veku je súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Ponúka záujmové vzdelávanie pre záujemcov nad 45 rokov. V akademickom roku 2020/2021 má v ponuke vzdelávacie programy, zamerané na zberateľstvo a filateliu, právo, prírodné vedy v kocke,  dejiny Žiliny, výnimočnosti Slovenska, sebapoznanie, tretí vek, tvorbu pre médiá, fotografovanie a tiež viaceré programy na získanie počítačových zručností. Dlhodobo sa snaží rozvíjať aj dobrovoľnícke aktivity svojich študentov – seniorov v oblasti neformálneho a medzigeneračného vzdelávania.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

16042021 TS Amerika zoom ucastnici

16042021 TS uniza pulzujuce srdce

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.