Univerzitný vedecký park ŽU zorganizoval workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov

Dňa 23. júna 2015 sa v priestoroch zasadačky vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline konal workshop na tému Európske trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov – napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska, organizovaný pod záštitou Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline. Stretli sa odborníci nielen zo Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj zahraniční hostia.

Program bol rozdelený do dvoch blokov. Prvý sa zameriaval na výstupy v oblasti inteligentnej dopravy v prostredí Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP ŽU). Následne boli prezentované národné a európske trendy a skúsenosti zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka,  Rakúska a Fínska.

Cieľom workshopu organizovaného v rámci UVP ŽU bolo prezentovať súčasné národné a európske trendy v oblasti inteligentnej dopravy a Smart Cities, ktoré predstavujú základný prvok pre trvalo udržateľné zlepšovanie dopravy, dopravných problémov a každodenného života občanov v slovenských regiónoch a mestách.

Ako prvý riaditeľ UVP ŽU  Michal Zábovský v krátkosti predstavil aktivity parku. „Workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov sa týka aktuálnych tém v oblasti dopravy. Žilinská univerzita je v tomto odvetví dlhodobo uznávaná, preto sme sa rozhodli na dopravu zamerať aj v Univerzitnom vedeckom parku. Cieľom je dosiahnuť zlepšenie podmienok v doprave a tým zlepšiť kvalitu života, zefektívniť prepravu, motivovať ľudí cestovať a v neposlednom rade znižovať ekologickú záťaž. Top téma, ktorá dnes zaznie, je téma Smart Cities, čiže moderného konceptu budovania miest“ povedal Zábovský.

Nasledoval Karl Ernst Ambrosch – ERA Chair Holder s prednáškou na tému ERA Chair pre oblasť inteligentnej dopravy a Smart Cities na UVP ŽU. Bližšie predstavil tento prestížny európsky grant udelený len na 11-tich výskumných inštitúciách v Európe v rámci siedmeho rámcového programu. Taktiež časť svojej prednášky venoval Smart Cities. „Každé jedno mesto je unikátne, mestá môžu mať podobné problémy, ktoré ale vyžadujú rôzne riešenia. Hlavnou úlohou Smart Cities je, aby sa v nich ľuďom dobre žilo“ povedal Ambrosch.

Ďalší v poradí sa predstavil Ľuboš Kučera zo ŽU v Žiline, ktorý porozprával o aktivitách Žilinskej univerzity v oblasti e-mobility. Priblížil Projekt Edison – vývoj a výrobu mestského experimentálneho elektromobilu. Posledným z prednášajúcich v rámci Žilinskej univerzity v Žiline bol Karol Hrudkay, ktorý sa zameral na Koncept rozvoja Inteligentných dopravných systémov (IDS) v nadväznosti na stratégiu inteligentnej špecializácie SR.  Venoval sa svetu dopravy, inteligentnej špecializácie IDS a budúcnosti IDS v UVP ŽU.

Workshop pokračoval druhým blokom, a to prezentáciami hostí, ktorí predstavili konkrétne úlohy, ktoré riešia. Medzi nimi bol Francois Narbonneau z Belgicka, ktorý predstavil víziu spoločnosti Multitel v oblasti Smart Cities. Martin Hájek z IT4 Innovations (Ostrava, ČR) porozprával o digitálnej doprave – skúsenostiach a perspektívach v ČR. Wolfgang Kernstock z AustriaTech (Rakúsko) priblížil európske trendy v oblasti IDS. Tomáš Mésároš z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa zameral na tému Národný systém dopravných informácií. Prednáškový blok uzavrel Dr. Ari Huczkowski z Fínska, ktorý je odborník na značky, marketing, startupy a inovácie.

Nasledovala panelová diskusia na tému Inteligentné dopravné systémy – príležitosť pre riešenie výziev Slovenska v 21. storočí. Diskutujúci v nej analyzovali súčasnosť a hlavne budúcnosť inteligentnej dopravy a Smart Cities ako nástroja pre riešenie všetkých kľúčových výziev Slovenska v 21. storočí.

Inteligentná doprava a Smart Cities predstavujú veľkú príležitosť pre výskumné a inovačné tímy na slovenských univerzitách i v súkromnej sfére, v spolupráci so subjektmi verejnej správy a samosprávami je možné prinášať nové riešenia pre zelenú dopravu, integrované dopravné systémy, využívanie dopravných informácií, strategické plánovanie a inteligentné riadenie regiónov a miest využívaním najmodernejších IKT nástrojov v zmysle napĺňania stratégie inteligentnej špecializácie SR.

„Myslíme si, že workshop splnil svoj účel, že sme mohli takýmto spôsobom informovať našich výskumných partnerov i partnerov z praxe, najmä z radov slovenských miest a regionálnych samospráv o našich víziách, ale i konkrétnych projektoch, ktoré riešime. Veríme, že workshop mal okrem výskumného i edukačný charakter, že sme účastníkom vysvetlili, prečo sú témy ako elektro mobilita, Smart City, digitálne dopravné dáta tak nesmierne dôležité nielen pre výskumníkov, ale hlavne pre občanov Slovenska. Tieto témy určite patria k tým, ktoré by mali byť podporované aj v nasledujúcom programovom období, lebo plne korešpondujú so zameraním Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenska“ uzavrel Michal Janovčík z UVP ŽU.

 

Mgr. Samia Ait Zaoucheová

Univezitný vedecký park                                                                                                                                                       

 

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť