Univerzitný vedecký park zo Žiliny prezentoval svoje aktivity vo Veľkej Británii

O aktivitách Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline vedia už aj vo Veľkej Británii. Počas intenzívnej týždňovej návštevy pracovníci parku rokovali so zástupcami britskej spoločnosti, oboznámili sa s riešením ochrany duševného vlastníctva vo Veľkej Británii a úspešne prezentovali aktivity vedeckého parku na konferencii zameranej na prepojenie vedy a praxe.

Pracovníci Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP ŽU) konzultovali s britskými kolegami zo spoločnosti Colt Technology Services aktivity v oblasti výskumu informačno-komunikačných technológií. „Táto spoločnosť poskytuje v rámci celého sveta komplexné služby v oblasti dátových centier a cloudových riešení pre veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj pre menšie perspektívne subjekty. So zástupcami firmy sme diskutovali o možnostiach spolupráce najmä v regióne strednej a východnej Európy,“ uviedol Ing. Jaroslav Jaroš, PhD., pracovník vedeckého parku, ktorý sa pracovnej cesty zúčastnil. Briti odporučili zamerať svoje výskumné aktivity na medzery na trhu, ktoré reprezentujú hlavne malé a stredné podniky.

Ďalšou oblasťou, ktorú v Univerzitnom vedeckom parku ŽU rozvíjajú, je ochrana duševného vlastníctva. „Veľmi prínosná bola návšteva Liverpool Central Library, ktorej súčasťou je rozsiahla sekcia venovaná problematike ochrany duševného vlastníctva, využívaná miestnymi akademickými a vedeckými inštitúciami. Oboznámili sme sa s materiálmi o ochrane a komercializácii duševného vlastníctva v podmienkach Veľkej Británie, vrátane prehľadu dostupných databáz a literatúry,“ hovorí Ing. Andrea Čorejová, ktorá v parku zastrešuje práve agendu duševného vlastníctva.

Pracovníci ďalej navštívili ďalšie významné britské univerzity - University of Westminister a Imperial College London. Na konferencii na Staffordshire University, zameranej na oblasť transferu poznania univerzít a vedecko-výskumných pracovísk do praxe, prezentovala Ing. Jana Jarošová, PhD. príspevok s názvom: „Implementation of appplied research and development in conditions of the Slovak universities“. „Podarilo sa nám nielen spropagovať kľúčové oblasti výskumu univerzitného vedeckého parku, ale získali sme pre našu prácu aj množstvo inšpirácie a predovšetkým cenné kontakty – hlavne na manažérov pre oblasť transferu technológií na menších a stredne veľkých univerzitách vo Veľkej Británii a v iných krajinách,“ uzatvára Jana Jarošová.

 

Ing. Jaroslav Jaroš, PhD., Ing. Andrea Čorejová a Ing. Jana Jarošová, PhD. sú pracovníci UVP ŽU zodpovední za  činnosti pre oblasť riadenia práv duševného vlastníctva a jeho komercializáciu.

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline sa orientuje na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, pričom využíva a integruje znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe. Nosné témy projektu sú zamerané na dopravné systémy, výrobné systémy, vývoj nových materiálov a technológií a oblasť informačných a komunikačných technológií. Jeho cieľom je vytvorenie funkčného systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe s dlhodobou udržateľnosťou, a tým zlepšiť kvalitu života pomocou technologických inovácií.

 

Mgr. Samia Ait Zaoucheová

Univerzitný vedecký park

 

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť