RESEARCH STAR vyhrali EYEBLINK, HARVIE a CONNECTED HOME

Vyhľadať šikovných ľudí s jedinečnou myšlienkou, inováciou či projektom zameraným na technológie budúcnosti – to bol cieľ súťaže RESEARCH STAR, ktorú po druhýkrát zorganizovalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline. Pred porotou zloženou z expertov Výskumného centra ŽU v Žiline a praxe sa v utorok 26. mája prezentovalo 9 tímov, ktoré ponúkli 10 nápadov z rôznych oblastí - stavebníctvo, doprava, enviroment, kultúra či komunikačné technológie v rôznom štádiu vývoja – od prototypov až po finálne produkty. Rôznorodosť prezentovaných tém potvrdila neutíchajúci záujem ľudí ponúkať inovatívne riešenia v rôznych oblastiach vedy, výskumu a spoločnosti vôbec, prezentácie súťažiacich zas potvrdili zvyšujúcu sa kvalitu projektov.

V súboji o titul RESEARCH STAR tímy predstavili napríklad editor na písanie kníh umožňujúci učiteľom jednoduchšie písanie kníh; asfalt modifikovaný pryžovým granulátom predlžujúci životnosť vozoviek a zároveň zvyšujúci bezpečnosť na cestách; aplikáciu zameranú na podporu športových aktivít; systém na speňaženie času stráveného sťahovaním veľkých súborov či projekt ponúkajúci inovatívny pohľad na sprostredkovanie divadelných produktov divákovi. Porotu zaujala aj myšlienka kompaktnej stavby určenej pre dlhodobé bývanie, ktorú nízka cena a náklady na bývanie predurčujú na využitie v rôznych podmienkach (púšť aj polárne oblasti), ako aj pre široké spektrum klientov - mladých ľudí, seniorov, dobrodruhov.

Po niekoľkohodinovom maratóne prezentácií, otázok a odpovedí napokon vyhral projekt tímu pod vedením Ing. Andreja Fogeltona s názvom EYEBLINK, ktorý aktívne rieši problém syndrómu suchého oka používateľov počítačov. Na druhom mieste skončil projekt plne integrovaného domáceho skleníka HARVIE umožňujúci ľuďom vypestovať na malej ploche v prostredí bytu alebo domu väčšie množstvo vlastnej zeleniny, ovocia, húb... (tím Adama Ratulovského). Tretiu priečku so svojím tímom obsadil Tomáš Mikluščak – porotu zaujal tematikou CONNECTED HOME OS zameranou na problematiku užívateľského rozhrania a centrálnych riadiacich systémov inteligentných domov.

Výhercovia získali vecné ceny, ale predovšetkým možnosť spolupracovať s odborníkmi z Výskumného centra ŽU v Žiline, ktorí im budú nápomocní pri ďalšom zhodnocovaní tohto úspechu podobne, ako to bolo v prípade minuloročných finalistov RESEARCH STAR (Ing. Michal Gottwald a Ing. René Krivošík) – tí svojím Zemným akumulátorom tepla zaujali aj vo vlaňajšom ročníku súťaže Startup Awards 2014 a získali tzv. startup Oscara v kategórii veda.

Výskumné centrum ŽU v Žiline je unikátne pracovisko výskumu a vývoja Žilinskej univerzity v Žiline so vznikom v roku 2013 (s podporou projektu „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS: 26220220183) v rámci OP Výskum a vývoj spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja). Jeho cieľom je vytvoriť prostredie podporujúce akceleráciu a integráciu inovačných a výskumných aktivít pracovísk Žilinskej univerzity, rýchlu implementáciu a komercializáciu výsledkov výskumu. Počas krátkeho obdobia existencie sa centru podarilo uskutočniť niekoľko významných aktivít. Zamestnanci vyvíjajú a testujú bezkontaktné systémy monitorovania fyzikálnych vlastností (teplota, vlhkosť...) v skladoch s organickými hmotami ako drevoštiepka, slama, obilie s cieľom zvýšenia bezpečnosti a predchádzaniu strát spôsobených požiarmi a iným znehodnocovaním uskladnenej hmoty. Boli vytvorené a úžitkovým vzorom chránené prototypy senzorov pre stanovenie deformácií betónu a asfaltu určené na monitorovanie dopravných ciest a následné zvýšenie bezpečnosti v doprave. Z hľadiska výskumu možno spomenúť spoluprácu pri rekonštrukcii a hodnotení materiálových vlastností najstaršieho prevádzkyschopného železobetónového mosta na bývalom území Rakúsko-Uhorska v Krásne nad Kysucou. Z ďalších aktivít možno spomenúť konferenciu RESEARCH FORUM, súťaž RESEARCH STAR či iniciovanie založenia celoslovenskej Asociácie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Všetky aktivity Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline smerujú k naplneniu ambície realizovať výskum pre ľudí.

Viac informácií na www.vyskumnecentrum.sk

 

Slavka Pitoňáková

Výskumné centrum ŽU v Žiline

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť