Pozvánka na online seminár k systému MATLAB a Simulink pre vysoké školy – december

Pozývame Vás na online seminár k systému MATLAB a Simulink pre vysoké školy, ktorý prebehne v decembri. Počas seminára sa dozviete o možnostiach využitia MATLABu vo výučbe prírodovedných predmetov na stredných a vysokých školách formou praktických ukážok. Seminár sa koná v 2 termínoch a zadarmo.

Využitie systému MATLAB vo výuke prírodných vied:
7.12.2021 (utorok), od 13:00 (45 min.)
8.12.2021 (streda), od 17:00 (45 min.)

Doplňujúce materiály k výučbe systému MATLAB nájdete na odkaze.
Termíny a obsah ďalších pripravovaných seminárov nájdete na stránke.

 

Oddelenie pre informačné systémy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.