Pozvánka na online semináre k systému MATLAB a Simulink pre vysoké školy – november

Pozývame Vás na online semináre k systému MATLAB a Simulink pre vysoké školy, ktoré budú prebiehať počas novembra. V priebehu seminárov sa zoznámite s možnosťami MATLABu pri riešení úloh s využitím strojového učenia a deep learningu.
Oba semináre sa vždy konajú v 2 termínoch a zadarmo.

Strojové učenie v prostredí MATLAB
2.11.2021 (utorok), od 13:00 (90 min.)
3.11.2021 (streda), od 17:00 (90 min.)

Doplňujúce materiály k strojovému učeniu v MATLABe nájdete na odkaze

 

Deep Learning v prostredí MATLAB
23.11.2021 (utorok), od 13:00 (90 min.)
24.11.2021 (streda), od 17:00 (90 min.)

Doplňujúce materiály k deep learningu v MATLABe nájdete na odkaze

 

Seminár je vhodný pre učiteľov, vedeckých pracovníkov a študentov.

Termíny a obsah seminárov nájdete na stránke

 

Oddelenie pre informačné systémy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.