Postavenie Akreditačnej rady

Akreditačná rada UNIZA je najvyšším rozhodovacím orgánom v rámci zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, akreditácie študijných programov, habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora na Žilinskej univerzite v Žiline v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutia Akreditačnej rady sú záväzné pre všetky fakulty a ostatné súčasti UNIZA, na ktorých sa uskutočňujú študijné programy, habilitačné konania a inauguračné konania, vedecká, výskumná, vývojová, umelecká a ďalšia tvorivá činnosť.

Postavenie Akreditačnej rady v rámci Vnútorného systému zabezpečovania kvality na Žilinskej univerzite v Žiline upravuje Štatút Akreditačnej rady.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Eva Kocová / +421 41 513 5153 / eva.kocova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť