Grantová súťaž pre študentov UNIZA zapísaných v 1. ročníku akreditovaného študijného programu 2. stupňa (Ing./Mgr.) v dennej forme štúdia

Výsledky hodnotenia žiadosti projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva rektora č. 2/2023

Na základe výzvy rektora č. 2/2023 Grantová rada UNIZA rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

 • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí od 3 - 5 bodov, tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1000 Eur,
 • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo v rozmedzí 2 – 2,99 bodov, tak sa financujú vo výške 50 % zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve, maximálne do 500 Eur,
 • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo menej ako 1,99 bodu, nebudú finančne podporené.

Podrobné informácie a zmluvy o riešení projektu dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Aktualizácia predĺženia - Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 2/2023

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA – výzva č. 2/2023. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Smernica UNIZA č. 180“).

Cieľ grantovej súťaže UNIZA: podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Výsledky hodnotenia žiadosti projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva rektora č. 2/2022

Na základe výzvy rektora č. 2/2022 Grantová rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

 • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí 4 - 5 bodov, tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1000 Eur,
 • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo v rozmedzí 2,0 - 3,99 bodov, tak sa financujú vo výške 70 % zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve, maximálne do 700 Eur,
 • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo menej ako 1,99 bodu, nebudú finančne podporené.

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 2/2022

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA – výzva č. 2/2022. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Smernica UNIZA č. 180“).

Cieľ grantovej súťaže UNIZA: podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Výsledky hodnotenia žiadosti projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva rektora č. 2/2021

Na základe výzvy rektora č. 2/2021 Grantová rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

 • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí 4 - 5 bodov, tak sa projekty financujú plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1000 Eur,
 • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo rozmedzí 2,5 - 3,99 bodov, tak sa financujú vo výške 75 % zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve, maximálne do 750 Eur,
 • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo menej ako 2,49 bodu, nebudú finančne podporené.

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 2/2021

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 9.8.2021 grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 2/2021 na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedecko-výskumnej činnosti študentov UNIZA.

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.2/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 24.5.2019 grantovú súťaž UNIZA – výzva č.2/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Výsledky hodnotenia návrhov projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva rektora č. 2/2019

Na základe výzvy rektora č. 2/2019 grantovej súťaže prebehlo hodnotenie grantov. Grantová rada UNIZA rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

 • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektov v rozmedzí od 3 do 5 bodov, tak sa projekty financujú v plnej požadovanej výške, avšak maximálne do výzvou stanovej výšky 1000 Eur,
 • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo v rozmedzí 2 body a menej ako 3 body, sa financujú do výšky 75 % požadovanej sumy, maximálne do 750 Eur,
 • projekty, ktoré dosiahli priemerné bodové hodnotenie menej ako 2 body nebudú finančne podporené.

Podrobné informácie a zmluvy o riešení projektu dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť