Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve / Improving the Safety and Quality in Civil Aviation

Kategória:
FPEDAS
Dátum:
2023-01-25 00:00 - 2023-01-27 00:00

Dátum konania: 25. - 27. 01. 2023
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: UNIZA, letisko Žilina, Dolný Hričov (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., KLD FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD FPEDAS UNIZA
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia aktuálneho výskumu v oblasti zvyšovania bezpečnosti a kvality civilného letectva a konzultácie poznatkov so zástupcami z praxe. Na konferencii sú prezentované výsledky vedecko-výskumnej činnosti pedagógov a výskumníkov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe s dôrazom na zvyšovanie úrovne bezpečnosti vo všetkých oblastiach leteckej dopravy.

The goal of the conference is the presentation of current research in the field of improving the safety and quality of civil aviation and the consultation of knowledge with representatives from practice. At the conference, the results of the scientific research activities of educators and researchers of the Department of Air Transport and renowned experts from aviation practice are presented, with an emphasis on increasing the level of safety in all areas of air transport.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2023-01-25 00:00 do 2023-01-27 00:00

Powered by iCagenda

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.