Rozvoj Euroregiónu Beskydy XVI / Development of the Beskydy Euroregion XVI

Kategória:
FPEDAS
Dátum:
2022-11-25 00:00

Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS FPEDAS UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3129 / Ing. Anna Paďourová, PhD. KS FPEDAS UNIZA
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web stránka podujatia: https://www.uniza.sk/
Stručný popis: Diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok v regióne. Strategické smery digitalizácie ekonomiky a spoločnosti. Podpora a rozvoj digitálnych zručností obyvateľov. Strategické riadenie regiónov s ohľadom na rôzne aspekty rozvoja spoločnosti. Kvality života a trvalo udržateľný rozvoj v znalostnej spoločnosti. Finančné dôsledky epidemiologickej situácie aj so zreteľom na samosprávy. Manažment bezpečnosti v digitálnej ekonomike. Inovácie vzdelávania v súvislosti s digitalizáciou ekonomiky a spoločnosti.

Diagnosis of socio-economic conditions in the region. Strategic directions of digitalisation of the economy and society. Support and development of digital skills of the population. Strategic management of regions with regard to various aspects of society development. Quality of life and sustainable development in the knowledge society. Financial consequences of the epidemiological situation also with regard to local governments. Security management in the digital economy. Educational innovations in connection with the digitalisation of the economy and society.

 
 
 

Všetky termíny:

  • 2022-11-25 00:00

Powered by iCagenda

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.