Solid State Surfaces and Interfaces 2022 / Povrchy a rozhrania tuhých látok 2022

Kategória:
FEIT
Dátum:
2022-11-21 08:00 - 2022-11-24 20:00

Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Smolenice Congress Centre (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA / RNDr. Emil Pinčík, CSc., FU SAV
Kontakt:
 +421 915 595 918 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web stránka podujatia: https://www.savsssi.sk/scope/
Stručný popis: Hlavným cieľom konferencie je prispieť k novým poznatkom v oblasti vedy o povrchoch, rozhraniach, veľmi tenkých vrstvách a ultratenkých vrstvách anorganických a organických materiálov najrýchlejším interaktívnym spôsobom - priamou komunikáciou medzi vedcami príslušných oblastí výskumu. Zoznam tém konferencie pokrýva vývoj základných teoretických fyzikálnych a chemických princípov a procesov súvisiacich s povrchmi, tenkými vrstvami a rozhraniami a zodpovedajúci experimentálny výskum v atómovom meradle. Aktuálne výsledky sa aplikujú pri vývoji nových invenčných priemyselných zariadení potrebných na skúmanie elektrických, optických a štruktúrnych vlastností a ďalších parametrov výskumných objektov atómovej veľkosti. Sortiment konferencie siaha od fyzikálneho hľadiska základného výskumu na subatomárnej a kvantovej úrovni až po výrobu zariadení postavených na nových fyzikálnych princípoch.
Medzi témy konferencie patrí aj prezentácia zásadne nových zariadení v oblastiach: solárne články, displeje z tekutých kryštálov, vysokoteplotná supravodivosť a senzory. Osobitná pozornosť sa počas podujatia bude venovať hodnoteniu vedecko-technickej kvality mladých vedcov, hlbokému ekologickému významu výroby energie solárnych článkov a výstavám firiem.

The main goal of the conference is to contribute to new knowledge in surface, interface, very-thin films and ultra-thin films science of inorganic and organic materials by the most rapid interactive manner - by direct communication among scientists of corresponding research fields. The list of topics indicates that conference interests cover the development of basic theoretical physical and chemical principles and performance of surfaces-, thin films-, and interface-related processes, and corresponding experimental research on atomic scale. Topical results are applied at development of new inventive industrial equipments needed for investigation of electrical, optical, and structural properties, and other parameters of atomic-size research objects. The conference range spreads, from physical point of view, from fundamental research done on sub-atomic and quantum level to production of devices built on new physical principles.
The conference topics include also presentation of principially new devices in following fields: solar cells, liquid crystal displays, high-temperature superconductivity, and sensors. During the event, special attention will be given to evaluation of scientific and technical quality of young scientists, to deep ecological meaning of solar cell energy production, and to exhibitions of companies.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2022-11-21 08:00 do 2022-11-24 20:00

Powered by iCagenda

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť