Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov pre účely ubytovania na Žilinskej univerzite v Žiline

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina („UNIZA“)

1. Študent berie na vedomie, že UNIZA bude spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o ubytovanie v ubytovacom zariadení UNIZA; jedná sa o meno a priezvisko, dátum jeho narodenia, telefón, číslo telefónu rodiča/rodičov, číslo občianskeho preukazu/číslo pasu, štátnu príslušnosť, adresu trvalého bydliska, e-mail, fotografiu pre ubytovací preukaz, názov fakulty a odboru, ktoré študent navštevuje.
2. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie ubytovania v ubytovacom zariadení UNIZA, vyhotovenie zmluvy o ubytovaní a vyhotovenie ubytovacieho preukazu. Účelom spracúvania údaju - číslo telefónu rodiča/rodičov je kontaktovanie rodičov v prípade ohrozenia života alebo zdravia študenta.
3. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (o ubytovaní), ktorej zmluvnou stranou je študent ako dotknutá osoba a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  • spracovávanie je nevyhnutné na účel osobitných predpisov, a to zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a v prípade, ak je študent cudzinec zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov,
  • spracúvanie údaju - číslo telefónu rodiča/rodičov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby na základe čl.6, pís. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

5. Kontakt na zodpovednú osobu na UNIZA, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

6. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané na nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia prevádzkovateľovi, vyžadovanú osobitnými predpismi a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi. 

7. UNIZA informuje študenta ako dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):
 a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
 b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
 f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu zodpovednej osoby;
 g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.
8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

V Žiline, dňa 25.05.2018

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť