Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 19. júna 2023 o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA.

Predbežný program rokovania:

  1. Odovzdanie dekrétov novozvoleným členom AS UNIZA
  2. Návrh na obsadenie funkcie prorektora pre informačné systémy
  3. Návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2022
  4.  Návrh Dodatku č. 20 k Smernici č. 149 - Organizačný poriadok UNIZA
  5. Návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 209 - Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
  6. Návrh na schválenie člena Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline na funkčné obdobie 2022 – 2026
  7. Rôzne

 

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
predseda AS UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť