Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločné verejné zasadnutie odstupujúceho a novozvoleného Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 22. mája 2023 o 13:00 hod. v Aule DATALAN BG2A1.

Predbežný program rokovania:

 1. Odovzdanie ďakovných listov členom odstupujúceho AS UNIZA
 2. Odovzdanie dekrétov novozvoleným členom AS UNIZA
 3. Návrh Správy o priebehu a výsledku volieb do AS UNIZA
 4. Predloženie návrhov kandidátov a voľba členov volebnej komisie na vykonanie volieb predsedu AS UNIZA, podpredsedu AS UNIZA, predsedu študentskej časti AS UNIZA, podpredsedu študentskej časti AS UNIZA, členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA, zástupcu UNIZA do predsedníctva Rady vysokých škôl a schválenie tajomníka AS UNIZA a členov miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA
 5. Predloženie návrhov kandidátov na predsedu AS UNIZA, predstavenie kandidátov a voľba predsedu AS UNIZA
 6. Predloženie návrhov kandidátov na podpredsedu AS UNIZA, predstavenie kandidátov a voľba podpredsedu AS UNIZA
 7. Schválenie tajomníka AS UNIZA
 8. Predloženie návrhov kandidátov na predsedu a podpredsedu študentskej časti AS UNIZA, predstavenie kandidátov a voľba predsedu a podpredsedu študentskej časti AS UNIZA
 9. Predloženie návrhov kandidátov a voľba zástupcu UNIZA do predsedníctva Rady vysokých škôl SR
 10. Predloženie návrhov kandidátov a voľba členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA – Legislatívna, Hospodárska, Kontrolná, Pedagogická a Sčítacia komisia AS UNIZA
 11. Predloženie návrhov kandidátov a voľba členov miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA
 12. Rôzne

 

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
predseda AS UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť