Stretnutie vedenia UNIZA s akademickou obcou

Dovoľujeme si pripomenúť akademickej obci UNIZA a pozvať Vás na stretnutie s vedením univerzity k aktuálnej situácii a požiadavkám Slovenskej rektorskej konferencie na riešenie súčasného stavu slovenských vysokých škôl.

Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2022 o 10.00 hod. v Aule 2.

Vedenie UNIZA

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.