Výsledky súťaže o najpopulárnejší poster grantového projektu

V dňoch 20. 4. - 17. 5. 2022 sa vo vestibule rektorátu UNIZA konala výstava posterov grantových projektov v rámci výzvy 1/2021. Študenti a zamestnanci mohli zahlasovať za najpopulárnejší poster v kategórii doktorandov a v kategórií mladých výskumných zamestnancov do 35 rokov. Do hlasovania sa zapojilo 683 osôb, ktorí spolu odovzdali 925 hlasov. Hlasujúci boli automaticky zaradení do žrebovania o zaujímavú cenu. Vedenie UNIZA náhodne vyžrebovalo Ing. Ondreja Hocka, PhD. z FEIT.

VÍŤAZKA VEDECKÝCH PROJEKTOV V KATEGÓRII DOKTORAND (3. STUPEŇ ŠTÚDIA) - VÝZVA 1/2021
1. Zvýšenie intenzity vyparovania v tepelnej trubici s uzavretou slučkou pridaním rôznych druhov nanočastíc
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mária Polačiková, SjF-Katedra energetickej techniky
Počet získaných hlasov: 60

VÍŤAZ VEDECKÝCH PROJEKTOV V KATEGÓRII MLADÝ VEDECKO-PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC DO 35 ROKOV - VÝZVA 1/2021
1. Polymérne kompozitné dielektrické materiály a moderné trendy v ich diagnostike
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefan Hardoň PhD., FEIT-Katedra fyziky
Počet získaných hlasov: 80

Autori víťazných posterov a vyžrebovaný výherca budú ocenení rektorom UNIZA.

 

Grantový systém UNIZA
Oddelenie pre vedu a výskum

14062022 UNIZA Polacikova

14062022 UNIZA Hardon

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.