Vianočné prianie

Už po druhýkrát je náš predvianočný čas poznamenaný pandémiou i obavami. Areál, chodby, učebne sú opäť bez študentov. Tak veľmi nám chýba ten jedinečný šum, vrava i hlúčiky mladých veselých ľudí. Verím, že i napriek tomu nepodľahneme nostalgii, ktorá by nás mohla obrať o nádej, tak potrebnú v každej zložitej životnej situácii.

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým úprimne poďakoval za vykonanú prácu, dodržiavanie prijatých opatrení i ústretovosť, vďaka ktorej sme sa dokázali pripraviť na náročné obdobie blížiacej sa komplexnej akreditácie i ďalších úloh, ktoré nás čakajú.

Prajem Vám i Vašim rodinám pokojné a ničím nerušené Vianoce, dobré zdravie a rieknuté veršom Milana Rúfusa „Poďakujme za to, čo sa stalo, vďační za to, čo sa nestalo. Čo je srdcu veľa a čo málo? Ak je stálou iba nestálosť“.

Jozef Jandačka
rektor

21122021 PF2022 UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.