Spomienka na rektora prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., rektor 2002-2010

Univerzita stratila veľkú osobnosť medzinárodného významu, ktorá výrazne ovplyvnila jej smerovanie. V našich mysliach a srdciach však nezabúdame, ale spomíname na vzácne okamihy pána profesora Bujňáka, ako boli prevzatie francúzskeho štátneho vyznamenania „Officier dans l´Ordre National des Arts et Lettres - Oficiér Rádu umenia a literatúry“ za francúzsko-slovenskú spoluprácu, udelené veľvyslancom Francúzskej republiky v SR Henry Cuny 17. 2. 2010, taktiež prevzatie dekrétu „profesor emeritus“, ktorý mu bol udelený v júli tohto roka za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania.

Formoval generácie ľudí, odborne i ľudsky na univerzitách kde pôsobil i v praxi pri riešení náročných odborných problémov. Ako osobnosť medzinárodného významu a nositeľ inšpirácie pre budúce smerovanie univerzity zostane v našich spomienkach nesmrteľný.

Ďakujeme, pán profesor za Vašu osobnosť, myšlienky, slová a skutky i spoločné poznanie!
Posledná rozlúčka s pánom profesorom Bujňákom sa uskutoční 11. 10. 2021 o 12.00 hod.

Česť jeho pamiatke.

 

Kolektív Žilinskej univerzity v Žiline

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.