Žilinská univerzita v Žiline predlžuje termín podávania prihlášok do 30. 4. 2021

Žilinská univerzita v Žiline predlžuje termín podávania prihlášok do 30. 4. 2021.

Prihlášky môžu záujemcovia o štúdium podávať prostredníctvom elektronického systému E-prihláška.

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.