Pozvánka na podujatie Plán obnovy, zoznámte sa

Srdečne Vás pozývame na online podujatie Plán obnovy, zoznámte sa, ktoré organizujeme v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitnou knižnicou, Ministerstvom financií SR a ďalšími partnermi.

Plán obnovy pre Slovensko Vám predstaví poradca pre koordináciu a komunikáciu v sekcii plánu obnovy na Ministerstve financií SR, Dott. Adrián Staňo.

Cieľom podujatia je poskytnúť základnú predstavu o skladbe dôležitého dokumentu, ktorý môže aj v našom regióne výrazne prispieť prostredníctvom alokovaných finančných zdrojov ku obnove a reštrukturalizácii po pandémii.

Diskusia je určená pre pozvaných zástupcov akademického prostredia, regionálnej a lokálnej samosprávy.
Uskutoční sa v stredu 31.03.2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Zoom meeting.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka

Tím Europe Direct Žilina
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.