Pozvánka na webinár Horizon Europe Novelties

Oddelenie medzinárodných výskumných projektov – ERAdiate+ si Vás dovoľuje pozvať na webinár pod názvom Horizon Europe Novelties, ktorý sa uskutoční dňa 18. marca 2021.

Webinár bude v anglickom jazyku kvôli účasti pracovníkov ERAdiate+ a tiež kvôli terminológií, ktorú je potrebné pre prípravu a implementáciu projektov v rámci HEU pochopiť.

Otázky bude možné klásť v oboch jazykoch, SJ a AJ. Jedná sa o prvý sumár informácií so zameraním na predstavenie klastra 5 – Klíma, energetika a mobilita, ako aj rozdiely v administrácií a finančnom riadení oproti H2020.

Registrácia na webinár je dostupná na tomto odkaze.

Pozvánka

 

EraDiate+

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.