Nadácia ESET otvára grantovú výzvu s cieľom podporiť efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie Covid-19

Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 € pre projekty, ktorých cieľom je pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť.

Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedeckovýskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a tiež pre zníženie jej negatívnych následkov na spoločnosť.

Administrátorom grantovej výzvy Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19 je Nadácia ESET.
Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET.

Požiadať o grant je možné do 31. marca 2021 na stránke.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.