Neurónová sieť dokáže rozlíšiť nádorové nálezy od zdravého tkaniva

Študentom Fakulty riadenia a informatiky (FRI UNIZA) sa podarilo natrénovať konvolučnú neurónovú sieť, ktorá vie rozlíšiť nádorové nálezy od zdravého tkaniva s presnosťou 82 %. Neurónové siete v biomedicíne sú témou výskumného tímu na FRI UNIZA, uskutočňujú sa formou fakultnej praxe, ale aj doktorandského štúdia. Výsledky výskumu môžu pomôcť lekárom pri identifikácii problému s ohľadom na včasnú liečbu pacienta a pre efektívnejšie procesné riešenie pri skríningovom mamografickom vyšetrení.

Študenti študijného programu Informatika na FRI UNIZA pracovali s verejne dostupnou databázou CBIS-DDSM, ktorá obsahuje mamografické snímky zachycujúce nádorové nálezy. Podarilo sa im natrénovať konvolučnú neurónovú sieť, ktorá rozlišuje nádorové nálezy od zdravého tkaniva s presnosťou 82 %. Okrem toho zistili, že v databáze sa nachádzajú nálezy, ktoré nie sú anotované, čo im potvrdili aj lekári a odborníci, na ktorých sa s problémom obrátili. Vytvorili preto program, využívajúci ich natrénovanú neurónovú sieť, ktorého cieľom bolo prehľadať jednotlivé mamografické snímky a identifikovať neoznačené nálezy tak, aby mohli byť anotované a doplnené do databázy.

Lekári by vďaka tejto neurónovej sieti a programu, ktorý ju využíva, mohli presnejšie a rýchlejšie určiť, či sa v tkanive nachádza nádorový nález a aký je jeho stupeň. V súčasnosti posudzujú tento nález dvaja nezávislí lekári, vytrénovaná neurónová sieť by však v budúcnosti mohla jedného z nich zastúpiť a nález by tak posudzoval len jeden lekár a jedna neurónová sieť. Tomuto novému návrhu riešenia však predchádza splnenie niekoľkých technologických procesov vrátane dodržania podmienok ohľadom GDPR.

Obhajoba fakultnej praxe s názvom Zber a anotácia dát pre trénovanie umelej inteligencie v biomedicínskych aplikáciách sa uskutočnila koncom januára 2022. Fakultnú prax absolvovali študenti T. Štulrajter a Z. Pečeňa, každý v trvaní 150 hodín. Prax je povinnou súčasťou výučby, je platená a prebehla veľmi úspešne pod vedením prof. Mgr. Ivana Cimráka, Dr. Za svoj výskum v oblasti biomedicínskeho modelovania a simulácií získal prof. Cimrák v roku 2012 ocenenie Inovatívny čin roka a jeho výskumná skupina spolupracuje s viacerými zahraničnými partnermi, ako sú napríklad Danube University Krems (Rakúsko) a ďalšie.

Výskumná téma na FRI UNIZA pokračuje doktorandským štúdiom, na ktoré bol prijatý Ing. A. Mračko. Špecifikom tohto štúdia je absolvovanie odbornej stáže v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Hlavným cieľom stáže je vytvorenie novej znalostnej databázy, ktorá by bola bohatšia a aktuálnejšia v porovnaní s verejne dostupnou databázou CBIS-DDSM. Inovatívne technické riešenie doktoranda z FRI UNIZA by mohlo byť lekárom veľmi nápomocné, o jeho výsledkoch budeme aktuálne informovať.

„Hodnotenie mamografických snímkov nie je jednoduché. Existuje síce päť základných stupňov nálezu, ale z pohľadu lekára je ich oveľa viac... Pre ich presné určenie, či už ide o nález – hmotu alebo kalcifikáciu - je novo navrhnutá neurónová sieť, presnejšie hodnotenie snímkov a bohatšia databáza riešením, ktoré by lekárom prácu výrazne zjednodušilo,“ povedal prof. Cimrák z FRI UNIZA.

 

Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
15032022 TS cimrak zber a anotacia dat AI

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť