List študentom Fakulty humanitných vied

Vážené študentky a študenti študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu Fakulty humanitných vied,

rád by som Vás informoval, že vedenie univerzity na základe záverov z rokovania Správnej rady UNIZA predložilo Akademickému senátu UNIZA Plán transformácie Fakulty humanitných vied, vrátane jeho časového harmonogramu. V harmonograme bolo okrem iného plánované informačné stretnutie s Vami, avšak vzhľadom na prebiehajúce skúškové obdobie, v ktorom je veľmi zložité zabezpečiť Vašu účasť na stretnutí, som sa rozhodol zvoliť spôsob oznámenia stanoviska vedenia UNIZA týmto spôsobom. Hlavným dôvodom je, aby sa správne informácie dostali k čo najväčšiemu počtu študentov, a aby sa nešírili nesprávne a neúplné informácie.
Pre Vás je najdôležitejšou informáciou, že ukončenie poskytovania učiteľských študijných programov na UNIZA je plánované ku dňu 31. 8. 2026.
Vedenie univerzity jasne deklarovalo prísľub študentom na stretnutí s akademickou obcou Žilinskej univerzity dňa 21. marca 2024, že študenti nemôžu doplatiť na pripravované zmeny.
Zo svojej pozície Vás preto chcem opätovne ubezpečiť, že vedenie univerzity vytvorí také podmienky na štúdium, aby študenti učiteľských študijných programov, pokiaľ splnia podmienky štúdia, mohli doštudovať na Žilinskej univerzite.
Vážené študentky a študenti, prajem Vám veľa energie a úspechov v štúdiu na našej univerzite.

Rektor UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť