Milí študenti, zverejnili sme pre Vás dotazníky k prieskumu

V týchto dňoch sme pre Vás zverejnili dotazníky prieskumu týkajúceho sa kvality zabezpečenia predmetov, ktorých prednášky a cvičenia/semináre v zimnom semestri AR 2022/2023 navštevujete.

Dotazníky nájdete v informačnom systéme Vzdelávanie pri svojich „zapísaných predmetoch“ – pri každom predmete je ikonka na hodnotenie predmetu.

Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do prieskumu, pretože nám veľmi záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania. Je to aj pre Vás jedna z foriem, ako môžete vyjadriť svoj názor na výučbu, ktorú navštevujete.

Prieskum bude trvať do konca skúškového obdobia zimného semestra.

 

Anna Križanová
prorektorka pre vzdelávanie

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.