Erasmus+ DODATOČNÁ VÝZVA na podávanie prihlášok na získanie grantu na študijné pobyty, stáže a krátke mobility PhD. študentov letného semestra 2022/2023

Dovoľujeme si Vás informovať o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt, stáž alebo krátku mobilitu PhD. študentov a získať grant na ich absolvovanie v letnom semestri 2022/2023.

Prihlášku je potrebné doručiť prodekanovi pre medzinárodnú spoluprácu alebo fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít. Fakultný koordinátor E+ mobilít Vás informuje o fakultných podmienkach dodatočného výberu študentov, postupe vybavovania obsahu mobilít, uznávania dosiahnutých výsledkov a praktických záležitostiach spojených so všetkými fázami študentskej mobility.

Možnosti Erasmus+ mobilít pre študentov vysokých škôl
Študijné pobyty dlhodobé
Stáže študentov a absolventov dlhodobé
Krátke študijné pobyty PhD.
Krátke stáže PhD.
Krátke študijné pobyty v rámci Zmiešaných intenzívnych programov (Blended Intensive Programme) – pre Bc., Ing./Mgr. študentov, PhD. študentov a absolventov

 

Prihláška na štúdium a žiadosť o pridelenie Erasmus+ grantu
Prihláška na stáž a žiadosť o pridelenie Erasmus+ grantu
Prihláška a žiadosť o pridelenie Erasmus+ grantu na krátke mobility PhD. študentov a krátke mobility študentov uskutočnené v rámci Zmiešaných intenzívnych programov- BIP

 

Základne pravidlá účasti na mobilitách a prideľovania grantov:

Študijné pobyty a stáže letného semestra 2022/2023 budú realizované a financované podľa pravidiel Erasmus+ projektov KA131 Výzvy 2022
Sprievodca programom Erasmus+ Výzva 2022
Základné informácie o programe 2021-2027
Sadzby Erasmus+ grantov

Informácie pre účastníkov Erasmus+ mobilít s nedostatkom príležitostí
Informácie pre vysokoškolských študentov s nedostatkom príležitosti
Formulár prihlášky/žiadosti o špeciálny grant pre VŠ študentov ŤZP

Link na IS Online Learning Agreement – Zmluva o štúdiu pre študentov
Vzor online-formulára Zmluvy o štúdiu
Inštrukcie k Zmluve o štúdiu
Zmluva o stáži
Inštrukcie k zmluve o stáži

E+ mobilná aplikáciu pre vysokoškolských študentov. Účelom aplikácie je informovať študentov o možnostiach programu, pomáhať pri vybavovaní Erasmus+ mobility a umožňovať prístup k praktickým informáciám spojených s mobilitou.

 

Termín doručenia prihlášky študenta prodekanovi pre medzinárodnú spoluprácu: október 2022 – presný dátum určí príslušný fakulta zoznam pracovníkov fakúlt UNIZA TU.

Termín zaslania fakultných nominácií študentov v rámci dodatočnej výzvy na rektorátne OMVaM: 30. október 2022

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť