Výzva na podávanie žiadostí študentov UNIZA na pridelenie grantu na Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2022/2023

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2022/2023 a požiadať o grant na absolvovanie mobility. Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám sú zverejnené na stránke oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM).
Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu študentov na študijné pobyty a stáže, zozname spolupracujúcich zahraničných inštitúcií, postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže, vrátane nových typov mobilít.

Študijné pobyty a stáže akademického roka 2022/2023 budú realizované a financované podľa pravidiel nového Erasmus+ programového obdobia (2022-2027) Erasmus+ projektov KA131 Výzvy 2022

Možnosti Erasmus mobilít pre študentov VŠ
Sprievodca programom Erasmus+ Výzva 2022
Základné informácie o programe 2021-2027
Sadzby Erasmus+ grantov

 

Prihláška na štúdium a žiadosť o pridelenie Erasmus+ grantu
Prihláška na stáž a žiadosť o pridelenie Erasmus+ grantu
Prihláška na štúdium a žiadosť o pridelenie Erasmus+ grantu na krátke mobility PhD. študentov

 

Link na IS Online Learning Agreement – Zmluva o štúdiu pre študentov
Vzor online-formulára Zmluvy o štúdiu
Inštrukcie k Zmluve o štúdiu
Zmluva o stáži
Inštrukcie k zmluve o stáži

Informácie pre účastníkov Erasmus+ mobilít s nedostatkom príležitostí

E+ mobilná aplikáciu pre vysokoškolských študentov Účelom aplikácie je informovať študentov o možnostiach programu, pomáhať pri vybavovaní Erasmus+ mobility a umožňovať prístup k praktickým informáciám spojených s mobilitou.

Fakultní Erasmus+ koordinátori UNIZA – kontakty

Termín doručenia prihlášky študenta fakultnému koordinátorovi: marec 2022 – presný dátum stanoví príslušná fakulta UNIZA
Termín zaslania fakultných nominácií študentov na rektorátne OMVaM: 30. marec 2022

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť