Erasmus+ DODATOČNÁ VÝZVA na podávanie prihlášok na získanie grantu - študijné pobyty a stáže letného semestra 2021/2022

Radi by sme Vás informovali o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich absolvovanie v letnom semestri 2021/2022. Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach dodatočného výberu študentov na študijné pobyty a stáže, zozname spolupracujúcich zahraničných inštitúcií, novom postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže, vrátane nových typov mobilít, virtuálnych a zmiešaných.

Študijné pobyty a stáže letného semestra 2021/2022 budú realizované a financované podľa pravidiel nového programového obdobia (2022-2027) Erasmus+ projektov KA131 Výzvy 2021

 

Možnosti Erasmus mobilít pre študentov VŠ
Sprievodca programom Erasmus+ Výzva 2021
Sadzby Erasmus+ grantov

 

Formulár UNIZA prihlášky ŠTÚDIUM
Formulár UNIZA prihlášky STÁŽ

 

Online Learning Agreement - IS pre študentov
Vzor online-formulára Zmluvy o štúdiu
Inštrukcie k Zmluve o štúdiu
Zmluva o stáži
Inštrukcie k zmluve o stáži

 

Výzva pre ZTP študentov o navýšenie základného Erasmus+ grantu
Formulár prihlášky pre študentov ZŤP – žiadosť o navýšenie základného Erasmus+ grantu

 

E+ mobilná aplikáciu pre vysokoškolských študentov Účelom aplikácie je informovať študentov o možnostiach programu, pomáhať pri vybavovaní Erasmus+ mobility a umožňovať prístup k praktickým informáciám spojených s mobilitou.

 

Fakultní Erasmus+ koordinátori UNIZA – kontakty
Termín doručenia prihlášky študenta fakultnému koordinátorovi: október 2021 – presný dátum stanoví príslušná fakulta UNIZA
Termín zaslania fakultných nominácií študentov na rektorátne OMVaM: 30. október 2021


Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.