Erasmus+ DODATOČNÁ VÝZVA na podávanie prihlášok na získanie grantu - študijné pobyty a stáže letného semestra 2021/2022

Radi by sme Vás informovali o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich absolvovanie v letnom semestri 2021/2022. Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach dodatočného výberu študentov na študijné pobyty a stáže, zozname spolupracujúcich zahraničných inštitúcií, novom postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže, vrátane nových typov mobilít, virtuálnych a zmiešaných.

Študijné pobyty a stáže letného semestra 2021/2022 budú realizované a financované podľa pravidiel nového programového obdobia (2022-2027) Erasmus+ projektov KA131 Výzvy 2021

 

Možnosti Erasmus mobilít pre študentov VŠ
Sprievodca programom Erasmus+ Výzva 2021
Sadzby Erasmus+ grantov

 

Formulár UNIZA prihlášky ŠTÚDIUM
Formulár UNIZA prihlášky STÁŽ

 

Online Learning Agreement - IS pre študentov
Vzor online-formulára Zmluvy o štúdiu
Inštrukcie k Zmluve o štúdiu
Zmluva o stáži
Inštrukcie k zmluve o stáži

 

Výzva pre ZTP študentov o navýšenie základného Erasmus+ grantu
Formulár prihlášky pre študentov ZŤP – žiadosť o navýšenie základného Erasmus+ grantu

 

E+ mobilná aplikáciu pre vysokoškolských študentov Účelom aplikácie je informovať študentov o možnostiach programu, pomáhať pri vybavovaní Erasmus+ mobility a umožňovať prístup k praktickým informáciám spojených s mobilitou.

 

Fakultní Erasmus+ koordinátori UNIZA – kontakty
Termín doručenia prihlášky študenta fakultnému koordinátorovi: október 2021 – presný dátum stanoví príslušná fakulta UNIZA
Termín zaslania fakultných nominácií študentov na rektorátne OMVaM: 30. október 2021


Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť