ÚTV - športové aktivity

Usmernenie hlavného hygienika SR číslo OLP/3461/2020 zo dňa 21. 4. 2020 nám umožňuje využívať vonkajšie športoviská a prírodu na organizovanie rôznych športových a pohybových aktivít. Samozrejme, za dodržiavania stanovených hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Ústav telesnej výchovy UNIZA pre Vás pripravil "Program športových aktivít" a ponúka Vám možnosť prihlásiť sa na jednotlivé športy.

Prihlasujte sa e-mailom na adresy jednotlivých garantov športov uvedených na letáčiku.

Ponuka športov zahŕňa:

  • Splav rieky Váh
  • Tenis
  • Cykloturistiku
  • Turistiku
  • Crossfit
  • In line korčule
  • Beh

Viac info

Začíname už od pondelka 18. 5. 2020!
Všetky aktivity sú pre študentov UNIZA bezplatné!

Teší sa na Vás kolektív z ÚTV UNIZA.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.