Oznam – Žiadosť o doplnenie a aktualizáciu príjmového bankového účtu

Žiadame všetkých študentov Žilinskej univerzity v Žiline, aby si v Akademickom informačnom systéme vzdelávanie doplnili, resp. aktualizovali svoje príjmové bankové účty. Účty musia byť správne z dôvodu poukázania štipendií, grantov na mobility a preplatkov za ubytovanie a parkovné.

Termín: do 1. 5. 2020

Ďakujeme za spoluprácu.

Vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.