Projekt AZU spúšťa sériu webinárov

Národný rozvojový projekt AZU – Aktivita zvyšuje úspech, spúšťa sériu webinárov zameraných na vysokoškolských študentov, mladých vedcov a budúcich podnikateľov. 14.apríla 2020 o 18:00 hod. sa uskutoční webinár Vedia si teoretickí fyzici predstaviť 10-rozmerný priestor? V tomto týždni sa zrealizujú aj ďalšie dva webináre zamerané na neverbálnu komunikáciu a inovácie v podnikaní. Podujatia sú organizované bezplatne a prihlásenie je vo forme online formulára, ktorý nájdete pri každej udalosti.

Rozpis webinárov nájdete na webovej stránke

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.