Výučba modelovacích programov - bezplatné workshopy v Žiline

V marci 2020 sa budú konať bezplatné workshopy zamerané na výučbu grafických a 3D modelovacích programov.

Najbližšie bude možné zúčastniť sa:

11 .03. 2020 workshopu „Tvorba rozloženého pohľadu v programe Fusion 360“ - účastníci sa počas workshopu naučia pracovať v 3D programe Autodesk Fusion 360

25 .03. 2020 workshopu „Objavuj Adobe Illustrator!“ - účastníci sa počas workshopu naučia pracovať grafickom programe Adobe Illustrator

Záujemcovia sa musia zaregistrovať cez www.npc.sk a následne je potrebné vyplniť žiadosť o účasť na workshop, ktorého by sa chcel záujemca zúčastniť.

Účasť je bezplatná.

Pravidelne budeme pripravovať workshopy, kde sa záujemcovia budú môcť bezplatne učiť modelovacie programy. Informácie o týchto workshopoch budú zverejňované na www.npc.sk a na Facebook-u Slovak Business Agency.

 

Národné Podnikateľské Centrum Žilina

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.