Výzva na podávanie prihlášok na získanie grantu - Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2020/2021

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na Erasmus študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2020/2021. Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu študentov a podmienkach absolvovania študijných pobytov a stáži. Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám a zoznam fakultných koordinátorov podľa fakúlt UNIZA sú zverejnené na stránke oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM).

Prečo Erasmus+ mobilita?

Podmienky absolvovania študentských mobilít a pridelenia grantu na študijný pobyt alebo stáž

Formulár prihlášky Erasmus+ študijný pobyt 

Formulár prihlášky Erasmus+ stáž 

Termín doručenia prihlášky študenta Erasmus+ fakultnému koordinátorovi: marec 2020 – presný dátum stanoví príslušná fakulta UNIZA

Termín ukončenia výberového konania študentov UNIZA na Erasmus+ mobility a zaslania fakultných nominácií študentov na rektorátne OMVaM: 30. marec 2020

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.