UNIZA napreduje v zlepšovaní podmienok ubytovaných študentov

Žilinská univerzita v Žiline pokračuje v rekonštrukcii ubytovacích zariadení generálnou údržbou Ubytovacieho zariadenia Veľký Diel blokov DA-DB-DC-DD. Ku kompletnej rekonštrukcii sa pristúpilo z dôvodu skvalitnenia ubytovacích priestorov.

Investícia je zložená z viacerých zdrojov: interné zdroje UZ VD, nenávratné finančné prostriedky z výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia EÚ a dotácia vlády SR na rekonštrukciu internátov. Tieto prostriedky boli použité na výmenu elektrických rozvodov, kúrenia, okien a zateplenie budovy. Okrem toho dôjde k výmene kanalizácie, rozvodov vody, výmene podláh a dorieši sa aj protipožiarne zabezpečenie. Miestnosti sa vybavia novými dverami a zrekonštruujú sa výťahy. Rekonštrukcia je naplánovaná do konca novembra 2019 pre blok DC-DD a do konca marca 2020 pre blok DA-DB. Všetkým študentom ubytovaným v týchto blokoch boli poskytnuté rôzne možnosti náhradného ubytovania. Za vzniknuté nepríjemnosti v súvislosti s generálnou údržbou ako sťahovanie či hluk sa ospravedlňujeme a touto cestou ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

 

Vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.