Scholarship programme for master students

Radi by sme Vás informovali o možnosti získať štipendijný pobyt pre čerstvých absolventov Ing./Mgr. štúdia a pre doktorandov, ktorý ponúka z Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Viac informácií k podmienkam získania štipendia pre slovenských uchádzačov sa nachádza na stránke organizácie a pripojených súboroch.

SK info

EN info

DE info

Plagát

OMVaM
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.