Pozvánka – prednáška špecialistov z oblasti inteligentných dopravných systémov

Pozývame Vás na prednášky kolegov z Dopravnej fakulty TU Dresden - pán Sven Fröhlich pracuje na Inštitúte telematiky, pani Angela Francke je dopravná psychologička. Obaja sa zaoberajú zberom a spracovaním dát v doprave, najmä v oblasti inteligentných dopravných systémov.

Prednášky sa uskutočnia 04.04.2019 od 09:00 hod v RA101 a od 16:00 hod v RC009.

Pozvánka

Všetci ste srdečne pozvaní!

Fakulta riadenia a informatiky
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.