Správna rada

    Predseda

JUDr. Emil Hadbábny

    Podpredseda

Ing. Milan Chúpek, PhD.

    Členovia

Ing. Juraj Androvič

Ing. Tibor Baranec

Mgr. Miroslav Dráb

Ing. Rudolf Drexler

Ing. Ján Krúpa

Ing. Milan Laurenčík

Ing. Radovan Majerský, PhD.

MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.

Ing. Vladimír Slezák

Ing. Marián Stárek

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. - zástupca zamestnaneckej komory AS UNIZA

Ing. Marián Šotek - zástupca študentskej komory AS UNIZA

    Tajomníčka

Janka Andrlová

    Dokumenty

Záznamy zo zasadnutí

2021
Záznam zo zasadnutia 2.7.2021
Záznam zo zasadnutia 22.4.2021

2020
Záznam z on-line zasadnutia 16.12.2020
Záznam z hlasovania per rollam 15.7. - 20.7.2020
Záznam zo zasadnutia 2.7.2020

2019
Záznam zo zasadnutia 13.12.2019
Záznam zo zasadnutia 28.5.2019
Záznam zo zasadnutia 7.2.2019
Záznam z hlasovania per rollam 12.2. - 18.2.2019

2018 
Záznam zo zasadnutia 21.5.2018

2017 
Záznam zo zasadnutia 5.10.2017
Záznam zo zasadnutia 22.5.2017

2016
Záznam zo zasadnutia 16.12.2016
Záznam zo zasadnutia 19.5.2016
Záznam zo zasadnutia per rollam 10.3.2016 do 18.3.2016 

2015
Záznam zo zasadnutia 7.12.2015
Záznam zo zasadnutia 5.6.2015
Záznam z hlasovania per rollam 31.3. - 08.04.2015

2014
Záznam z hlasovania per rollam 10.9. - 19.9.2014
Záznam zo zasadnutia 16.06.2014

2013
Záznam zo zasadnutia 13.12.2013
Záznam zo zasadnutia 29.4.2013

2012
Záznam zo zasadnutia 7.12.2012
Záznam zo zasadnutia 27.4.2012
Záznam z hlasovania per rollam 07. 12. 2010 do 17. 12. 2010

2011
Záznam zo zasadnutia 21.12.2011
Záznam zo zasadnutia 12.12.2011
Záznam zo zasadnutia 9.5.2011

2010
Záznam z hlasovania per rollam 27.06.2010
Záznam zo zasadnutia 7. 4. 2010

2009
Záznam zo zasadnutia 11. 12. 2009
Záznam z hlasovania per rollam 05. 11. 2009 do 20. 11. 2009
Záznam zo zasadnutia 5.5.2009
Záznam z hlasovania per rollam 13.01.2009

2008
Záznam z hlasovania per rollam 16.12.2008
Záznam z hlasovania per rollam 10.11.2008
Záznam zo zasadnutia 14.5.2008
Záznam z hlasovania per rollam 28.1.2008

2007
Záznam zo zasadnutia 14.11.2007
Záznam zo zasadnutia 19.6.2007
Záznam zo zasadnutia 4.4.2007

2006
Záznam zo zasadnutia 14. 06. 2006
Záznam z hlasovania per rollam 

2005
Záznam zo zasadnutia 14. decembra 2005
Záznam zo zasadnutia 20. apríla 2005
Záznam z hlasovania per rollam 20.04.2005

2004
Záznam z 3. zasadnutia 27. októbra 2004
Záznam z hlasovania per rollam

2003
Záznam z 2. zasadnutia 9.septembra 2003 
Záznam z prvého - ustanovujúceho zasadnutia 10. apríla 2003

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Janka Andrlová / +421 41 513 5139 / janka.andrlova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.